Mark- och exploateringsingenjör

Mark- och exploateringsingenjör

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

Arbetsplatsen
Trelleborg står inför en större förvandling under de nästkommande åren. I enlighet med kommunens fördjupade översiktsplan arbetar vi efter befolkningsmålet om 50 000 invånare till år 2028 och därefter 55 000 invånare till 2035. Dessa mål innebär en offensiv satsning på stadsutveckling och exploatering. Det största stadsomvandlingsprojektet är Kuststad 2025 som omfattar bostads- och verksamhetsutveckling inom befintligt hamnområde, en ringväg och ny infart till hamnen.

Enheten för exploatering och strategisk lokalförsörjning, med organisatorisk tillhörighet under Kommunledningsförvaltningens Tillväxtavdelning, svarar för och driver Trelleborgs kommuns markutveckling genom exploateringsprojekt och förvaltning av kommunens markreserv. Enheten består av åtta medarbetare varav en chef.

Nu söker vi en Mark- och Exploateringsingenjör med ansvar för markreserven och som självständigt kan arbeta med markförvaltning och exploateringsprojekt.

Är du nyfiken på Trelleborgs kommuns pågående exploateringsprojekt så titta närmare på https://www.trelleborg.se/bygga-bo-miljo/stadsutvecklingsprojekt/projektkartan/

Arbetsuppgifter
I rollen som Mark- och Exploateringsingenjör med ansvar för markreserven ingår att:
  • Förvalta och utveckla Trelleborgs kommuns markreserv.
  • Ansvara för arrende och andra nyttjanderätter på kommunal mark.
  • Vara drivande i utveckling och förverkligande av utbyggnadsprojekt på kommunal och privat mark.
  • Arbeta med förhandlingar, avtal och överenskommelser.
  • Samverka med byggaktörer, fastighetsägare, ledningsägare, kommunala förvaltningar och bolag.
  • Göra framställningar till nämnd om markanvisningar, avtal mm.
  • Ansvar för budget, kvalitetssäkring och uppföljning av egna projekt.
  • Aktivt delta i arbetet kring verksamhetsetableringar i kommunen.
  • Representera enheten och förvaltningen i olika frågor.
Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom lantmäteri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av markförvaltning och exploateringsprojekt är särskilt meriterande.

Du har god samarbetsförmåga och vana att arbeta mot uppsatta projektmål definierade i tid, ekonomi och kvalitet. Ditt arbetssätt präglas av struktur och tydlighet och du har god förmåga till helhetssyn. Då arbetet innebär många interna och externa kontakter sätter vi stor vikt på din förmåga att möta, diskutera och förhandla med andra människor och bolag.

Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du är engagerad och har en egen drivkraft i det du gör och känner ett ansvar för att hitta de bästa lösningarna tillsammans med andra personer. För tjänsten fordras B-körkort.

Välkommen med din ansökan!

Arbetstid/varaktighet
Heltid/tillsvidare.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.

Kontakt
Frågor kring tjänstens innehåll besvaras av Mattias Hägg, chef för Exploatering och strategisk lokalförsörjning, telefonnummer 0410-73 33 19.

Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket

Sista ansökningsdag
2021-01-24 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.

Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!
Mer info