Elektriker

Elektriker

En elektriker för framtiden

Would you like to discover better connections for a smarter future? You can be our new coworker that contributes to the making of our cables, found from the ocean floors to the starry skies and everywhere in between. Join us at Habia Cable in solving the impossible!

Du blir en del av:

UH-organisationen på Habia Cable ansvarar för underhåll av elanläggningar och maskinutrustningar inom produktion och fastighet i Söderfors och Tierp. Vi jobbar i team med övrig underhållspersonal och tillsammans skapar vi förutsättningar för en störningsfri och tillförlitlig produktion. Vår ambition är att tillsammans med våra kompetenta och ansvarstagande medarbetare skapa ett underhåll i världsklass. Vårt fokus är att jobba med ständiga förbättringar och utmanande mål.

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:

Tjänsten som elektriker innebär att du jobbar med förebyggande underhåll och felsökning av avancerade automatiserande maskiner som styr olika processer. Du kommer även vara behjälplig vid installationer och reparationer. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:efterleva företagets krav inom produktsäkerhet, 5-S rutiner, arbetsmiljö samt personlig säkerhet.arbeta gränsöverskridande mek/el samt samarbeta med produktion.arbeta med driftsupport, underhållsprojekt och nyinstallation.arbeta med förebyggande underhåll enligt plan i underhållssystem.arbeta med avhjälpande underhåll efter arbetsorderlista.

Du arbetar alltid med säkerhet som högsta prioritet och dina arbetstider är tvåskift. Beredskapstjänstgöring kan förekomma.

Vad du behöver för att lyckas:

Du ska ha en Elteknisk utbildning på minst gymnasienivå, gärna med erfarenhet av arbete som industrielektriker. Du har kunskap om elsäkerhet, en god datavana och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Verkstadstekniska kunskaper är meriterande.

Som person är du positiv, ansvarsfull och har en god förmåga att arbeta i team. Att kunna arbeta självständigt och på ett serviceinriktat sätt är en självklarhet för dig.

Vi erbjuder en omväxlande vardag med ansvarsfullt arbete och varierande el, kalibreringsarbete på hela produktionsanläggningen, med möjlighet till personlig utveckling.

Är du intresserad?

Om du är intresserad, skicka in en ansökan med CV och personligt brev till jobb@habia.com senast den 15 mars 2020.Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten är tillsvidare, heltid och skiftarbete.

Om du har frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Johan Sahlström, tel. 073 9208266. Vid frågor angående rekryteringsprocessen vänligen kontakta HR Generalist Mari Bryngelsson, tel. 070 4495270.

Vi ber rekryteringskonsulter och annonssäljare att inte kontakta oss med erbjudanden för pågående rekrytering, då vi aktivt redan valt vart vi vill synas och vilket stöd vi vill ha.

Facklig representant Linda Friberg, IF Metall, linda.friberg@habia.com.

An electrician for the future

Would you like to discover better connections for a smarter future? You can be our new coworker contributing to the making of our cables, found from the ocean floors to the starry skies and everywhere in between. Join us at Habia Cable in solving the impossible!

You will be a part of:

The UH organization at Habia Cable is responsible for maintenance of electrical installations and machinery in production and real estate at the factory in Söderfors and Tierp. We work in teams with other maintenance personnel and together we create the conditions for a noise free and reliable production. Our ambition is, together with our competent and responsible employees, to maintain world class maintenance. Our focus is to work with continuous improvements and challenging goals.

Your tasks and responsibilities:

The service as an electrician means that you work with preventive maintenance and troubleshooting advanced automation machines that control different processes. You will also be helpful in installations and repairs. The tasks include
  • comply with the company's requirements in product safety, 5-S routines, work environment and personal safety.
  • work cross-border mechanical / electrical and cooperate with production.
  • work with operational support, maintenance projects and new installation.
  • work on preventive maintenance according to plan in maintenance systems.
  • work on remedial maintenance according to the work order list .
You always work with safety as the highest priority and your working hours are two shifts. Emergency service may occur.

What you´ll need to succeed:

You must have an Electrical Technical Education at least upper secondary level, preferably with experience of working as an industrial electrician. You have knowledge of electrical safety, a good computer experience and master Swedish and English in speech and writing. Workshop technical knowledge is a merit.

As a person you are positive, responsible and have a good ability to work in teams. Being able to work independently and in a service oriented way is easy for you.

We offer a varied everyday life with important work and varied tasks within electricity and calibration throughout the production plant.

The successful candidate will find development both on a personal and career level in an exciting and changing environment.

Are you interested?

If you are interested, submit an application with CV and personal letter to jobb@habia.com no later than the 15 of March. Selections and interviews are ongoing so do not hesitate to submit your application today. The position may be filled before the application date. Great emphasis will be placed on personal characteristics.

Access according to the agreement. The position is permanent, full time and shift work is included.

If you have any questions about the position please contact Recruiting Manager Johan Sahlström, tel . 073 9208266.

For questions regarding the recruitment process please contact HR
Generalist Mari Bryngelsson, tel . 070 4495270.

Trade union representative Linda Friberg, IF Metall , linda.friberg@habia.com

We ask recruitment consultants and ad sellers not to contact us with ongoing recruitment offers, as we have already actively chosen where we want to be visible and the support needed.
Mer info
Område Tierp
Yrkesroll Bygg & Hantverk, Elektriker
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.habia.com
Sista ansökningsdag 15 mars 2020 (21 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Habia Cable is one of Europe's leading wire and cable manufacturers. We develop, manufacture and market custom design cables and harness systems for demanding applications in a number of diverse industries.
The company has a global presence and worldwide sales of custom design and standard products in more than 50 countries. We aim to provide a high level of service and technical competence with competitive lead times and low minimum order quantities. Discover more at habia.com