Gruppchef till Nytida Gylleby behandlingshem, Sunne

Gruppchef till Nytida Gylleby behandlingshem, Sunne

Nu söker vi på Nytida Gylleby en Gruppchef på heltid. Vi erbjuder dig arbete i en vacker miljö i en verksamhet som aktivt arbetar utifrån individens behov där ledarskapsprogram och flera förmåner ingår. Sök tjänsten senast 31 augusti, men vi rekryterar löpande så vänta inte med att ansöka.

Om Nytida Gylleby

Nytida Gylleby behandlingshem erbjuder behandling och omsorg för kvinnor och män med psykisk ohälsa, missbruk och samsjuklighet från 21 år och uppåt. Vi har ett stort klientfokus och arbetar tillsammans med klienten för att skapa en delaktig i så väl behandling, rehabilitering och vardag. Gylleby är ett boende som har fungerat som behandlingshem under många år - men är i ständig utveckling utifrån enskilda individers behov och omvärlden. Gylleby är beläget i en naturskön miljö i Sunne. Vi har 40 boendeplatser fördelade på två fastigheter.

Målgrupp

Vår målgrupp är kvinnor och män över 21 år med psykisk ohälsa, missbruk och samsjuklighet. Gylleby har tillstånd från Inspektionen för Vård- och Omsorg (IVO) för att bedriva "Viss annan heldygnsvård" enligt SoL (Socialtjänstlagen) 7.1.3 samt HVB enligt SoL 7.1.1.

Vi tar emot placeringar enligt SOL, HSL, LPT och LRV (vid permission eller öppenvård), §27 LVM, samt genom kontraktsvård eller vårdvistelse enligt BrB.

Vårt arbete

Våra klienter kommer till oss med varierat stödbehov, och vi arbetar enskilt utifrån ett kontaktpersonskap med var och en. Vi arbetar alltid med relationen i fokus, med stöd av ett kunskapsbaserat synsätt. Evidensbaserad praktik syftar alltid till att göra den enskildes tillvaro och behandling begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta genom att vi utgår från den enskildes behov och önskemål, beprövade metoder och medarbetarnas professionella erfarenheter.

De metoder som erbjuds i tillägg till medicinsk behandling är bland annat KBT, ESL, IPT-k, Kriminalitet som livsstil, återfallsprevention och ADL-träning. All personal arbetar med beteendeförändring och rehabilitering utifrån MI (motiverande samtal).

Vi arbetar på uppdrag av framförallt kommuner och Kriminalvård, men har även möjlighet att ta emot placeringar av andra myndigheter.

Vi är en personalgrupp som består av flera olika professioner, och vi arbetar i team. Vi har personal dygnet runt och de flesta arbetar på schematjänstgöring.

Arbetet som gruppchef

Som gruppchef hos oss behöver man ha ett intresse av att se framåt, att kunna implementera samt att ta tillvara kunskapen hos våra medarbetare.

Som gruppchef arbetar du både i verksamheten och administrativt. Det innebär att du är dina medarbetares förebild och via ditt starka engagemang, skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen.

Du ger förutsättningar för din arbetsgrupp att bibehålla goda relationer med verksamhetens kunder och anhöriga. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen.

Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp, som i dagsläget består av 10-15 personer som är behandlare/omvårdnadspersonal.

Du är själv delaktig i det dagliga arbetet. Tjänsten är primärt dagtid måndag till fredag, men vissa kvällar och helger kan förekomma. Du kommer ha möjlighet att påverka och organisera ditt arbete tillsammans med verksamhetschef samt din gruppchefskollega.

Du förväntas vara delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Nytidas pedagogiska ramverk. Som gruppchef rapporterar du till verksamhetschef, som arbetar på plats på Gylleby.

Aktivt ledarskap

För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via vår egen utbildningsavdelning Läras ledarprogram. Vi vill ha ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare.

Det är självklart att du som gruppchef som efterlever våra värderingar: Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Din erfarenhet och kunskap

Du har relevant högskoleutbildning / KY-utbildning socialt arbete, beteendevetenskap, HSL eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet från att ha arbetat inom verksamhetsområdet och har god kännedom om målgruppen och dess behov.

Vi ser gärna att du har metodkunskap, i metoder som är relevanta för vårt arbete. Då vi under senare år får allt mer placeringar från kriminalvård, ser vi gärna att du har ett intresse av att arbeta med denna målgrupp och att du har ett intresse av att arbeta med behandling av personer med en kriminell bakgrund. Har du arbetat inom Kriminalvården, ser vi det som meriterande.

Du har en tydlig ledarpersonlighet och tycker om att få personer i din grupp att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbetsledande funktion i tidigare tjänst.

Som person är du självständig, prestigelös och samarbetsvillig. Du har viljan och förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du är initiativrik och lyhörd för vårdtagarens behov och känner en naturlig respekt för andra människor.

Är du rätt person för vår verksamhet? Tveka inte att söka!

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Det här finns hos oss:
  • Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
  • Ledarskapsprogram för samtliga chefer
  • Förmånsportal med rabatter och förmåner
  • Coachande och stöttande chefer nära dig
  • En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
  • Karriär- och utvecklingsmöjligheter
  • Friskvårdsbidrag och skobidrag
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning

Tjänstgöringsgrad: 100% , dagtid 40 h/veckan. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning, samt tillägg för obekväm arbetstid.

Tillträdesdag: 1 oktober, el enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 31 augusti

Chefstest tillämpas.

För mer information kontakta: Verksamhetschef, Ketil Lundbekk, mail: ketil.lundbekk@nytida.se, tel nr 070-3012597

Facklig kontakt: Vision, Magnus Sällström, Mobil: 076-6217721 Mail: vision@ambea.se

Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
Mer info
Kontaktperson Nytida AB
Telefon 08 578 700 00
Område Sunne
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 31 aug 2022 (16 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Nytida provides support for children, young people and adults with lifelong disabilities and psychosocial problems. We offer residential care, day-care activities and individual, family and school support from approximately 400 units throughout Sweden. We aim to be the quality leader in all that we do and our vision is to make the world a better place, one person at a time. Our employees ensure quality of life and safety for every care receiver. Nytida is part of the Ambea group of companies. nytida.se