Tjänsteutvecklare Mätning till Utveckling/IT

Tjänsteutvecklare Mätning till Utveckling/IT

Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för framtiden. Våra värdeord inom Biometria är opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du för att vara väl insatt i företagets strategiska inriktning och övergripande mål.

Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat. Vi välkomnar dig att bidra till verksamheten med din kompetens - Det är bra att vi är olika.

Ditt ansvar
Du kommer att tillhöra tjänsteområde mätning som jobbar med kraven på de IT-stöd Biometria använder för att mäta in eller ta emot mätdata från hundratals mätplatser i hela landet. Ditt ansvar är att hålla reda på hur våra IT-stöd inom mätningsområdet skall utvecklas och kunna beskriva det för ett utvecklingsteam. Du arbetar tätt ihop med de som dagligen driftar våra system, det utvecklingsteam som bygger lösningarna, användarstöd som sköter daglig support till användarna men självklart även våra kunder för att förstå hur behoven ser ut.

Du kommer att ingå i ett team med ca 10 personer som jobbar med utveckling av IT-tjänster, mätningsprocesser och mätningsinstruktioner.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
  • Utreda och dokumentera verksamhetskrav på IT-stöden och i dialog lämna över dessa till utvecklingsteamen
  • Fungera som stöd till utvecklingsteamen i genomförandet
  • Säkerställa att rätt funktionalitet levereras i IT-stöden
  • Göra presentationer som beskriver hur en framtagen lösning fungerar både internt och för kunder
Vem är du?
Optimalt är om du har jobbat med mätningsfrågor på något sätt inom skogsbranschen under några år eller har en examen inom det skogliga området. Även en teknisk examen med någon erfarenhet från skogsindustrin kan vara en bra bakgrund.

Du har säkert intresserat dig tidigare för hur olika IT-stöd fungerar och kanske tom deltagit i kravställande på dessa. Erfarenhet av utveckling av IT-stöd är starkt meriterande.

God ordning och reda och förmåga att strukturera sitt arbete är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Du bör även trivas med att jobba med många olika personer i olika roller på företaget och se utbildning av kunder och användare som en intressant arbetsuppgift.
Mer info
Område Sundsvall
Yrkesroll Data & IT
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.biometria.se/
Sista ansökningsdag 29 feb 2020 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Biometria är den nya organisationen för virkesmätning- och redovisning och är en fusion av fyra föreningar: SDC och virkesmätningsföreningarna VMF Nord, -Syd och -Qbera. Biometria bidrar till att affärer kan genomföras med högt förtroende på en korrekt grund genom opartisk mätning och redovisning. Vår roll är också att förmedla och förädla affärskritisk information mellan köpare och säljare av skogsindustriell råvara, att effektivisera administrationen mellan parterna och utveckla servicetjänster till nytta för våra medlemmar. Vi är 800 medarbetare och finns i hela landet.