Svenska kraftnät söker Handläggare regulatoriska frågor

Svenska kraftnät söker Handläggare regulatoriska frågor

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät har en nyckelroll i den pågående energiomställningen och söker nu dig som vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle och framtid.

Om tjänsten

I tjänsten som handläggare kommer du att tillhöra enheten Strategi och omvärld som ingår i avdelningen Strategisk utveckling. Enheten, som fortsatt kommer att växa, består i dagsläget av 10 erfarna medarbetare som arbetar tillsammans med övriga organisationen. Enheten ansvarar bland annat för övergripande strategi- och riskarbete samt för omvärldsanalys. Det finns även ett internationellt sekretariat och en regulatorisk funktion på enheten. Enheten arbetar samordnande och har många kontaktytor med övriga organisationen. Inom enheten har vi en öppen, positiv atmosfär där vi delar med oss av våra kunskaper till varandra.

Handläggaren för regulatoriska frågor är placerad inom den regulatoriska funktionen vars huvuduppdrag är att stödja organisationen med att tolka och applicera lagstiftningen ur ett verksamhetsperspektiv samt bistå i regulatoriska ärenden. Exempel på sådant kan vara att stötta i den process där Svenska kraftnät ska ta fram förslag på en metod som ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Idag arbetar två personer i funktionen.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Resor kan förekomma i tjänsten några gånger per år inom EU.

Dina arbetsuppgifter

I tjänsten kommer du att bistå övriga avdelningar och enheter med analyser och rådgivning i syfte att stärka deras arbete kopplat till EU-lagstiftningen. Därmed är det viktigt att snabbt kunna sätta sig in i frågor, göra analyser och dra slutsatser samt sammanfatta dem i skriftlig form. Du kommer också få följa upp de olika enheternas arbete med genomförande av EU-lagstiftning och stödja i arbetet med att införa ett digitalt uppföljningssystem. Hantering av funktionsbrevlådan samt att bistå i Svenska kraftnäts informationsspridning externt i regulatoriska frågor i enlighet med fastställda processer ingår också.

Omvärldsbevakning är en viktig del och du kommer få arbeta med att fånga upp och informera divisionens medarbetare om pågående och kommande ändringar i lagstiftning, i syfte att skapa större möjlighet för proaktivitet. Det kan bli aktuellt att delta i nordiska och europeiska arbetsgrupper på området.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en universitets- eller högskolexamen inom en samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Du har några års arbetslivserfarenhet varav minst ett år inom energiområdet. Vidare har du kunskap om EU:s lagstiftningsprocess samt goda kunskaper i att skriva sammanfattande texter på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av en eller flera av följande områden:
  • God kunskap om elmarknaden
  • Erfarenhet av att läsa och tolka EU-lagstiftning
  • Erfarenhet av analys- och utredningsarbete
  • Vana av att kommunicera muntligt, skriftligt och digitalt
Dina personliga egenskaper

Rollen innebär att du samverkar med andra enheter, organisationer och myndigheter varpå din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer är central. Arbetet innefattar att du gör analyser, drar slutsatser och ger rådgivning vilket kräver att du kan väga samman komplex information och att lösa problem. Du har en förmåga att kunna ta ansvar för dina uppgifter på ett strukturerat sätt där du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna rekryterande chef Martina Högberg, tel. 010-350 91 25 , alternativt ansvarig rekryterare Linda Mattsson, tel. nr. 010-350 91 47. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023. Vi behandlar ansökningar efter senaste ansökningsdatum.

Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.

Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Mer info
Område Sundbyberg
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Energi & Miljö
Typ av anställning Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.svk.se/
Sista ansökningsdag 13 feb 2023 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.