Svenska kraftnät söker en Strategisk Inköpare för projekteringar

Svenska kraftnät söker en Strategisk Inköpare för projekteringar

Vill du arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker en strategisk inköpare med stort intresse för att ta ett helhetsgrepp om kategorin projekteringar.

Du kommer att ha en nyckelroll för kategorin där utveckling och anpassning till Svenska kraftnäts behov och tillväxt hela tiden står i centrum.

Om tjänsten

I rollen som strategisk inköpare för projekteringar kommer du arbeta med strategisk utveckling av kategorin projekteringar tillsammans med beställarna inom Svenska kraftnät. Du arbetar delvis operativt med avrop från befintliga ramavtal där du tillsammans med dina kollegor bidrar till att optimera processen och inköpsmallarna. Du arbetar också taktiskt, strategiskt och proaktivt för att utveckla kategorin till det bästa för Svenska kraftnäts behov.

Inköpsarbetet på Svenska kraftnät utförs enligt LUF, Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna. Du samarbetar hela tiden med den interna beställaren för projektet, där du är specialisten inom inköp och beställaren inom verksamhetens behov. Arbetet utförs i nära samarbete med medarbetare i teamet, samt många delar av övriga Svenska kraftnät som Juridik, HR och Säkerhetsavdelningen samt leverantörer. Andra strategiska arbetsuppgifter förekommer också inom inköpsavdelningen, där vi arbetar tvärfunktionellt över kategorigränserna - för att vi tillsammans ska nyttja vår kollektiva förmåga.

Svenska kraftnäts verksamhet är i en expansiv fas innefattande bland annat väsentlig ut- och ombyggnad av stamnätet för att möta samhällets behov av förnyad och ökad elförsörjning. En effekt av det är att vi är i ett skede av omfattande rekrytering där vi anpassar organisationen till vår växande verksamhet, nya uppgifter och ökande personalstyrka.

Tjänsten är tillsvidare och är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som strategisk inköpare för projekteringar kommer fokus i huvudsak innefatta strategisk kategoristyrning och utvecklingsarbete inom kategorin. I de avrop du gör ansvarar du för hela den operativa inköpsprocessen från framtagning av förfrågningsunderlag, del i utvärdering av anbud, förhandling och dialog med leverantörer samt avtalsskrivning.
Ramavtalsupphandlingar inom kategorin kommer ingå vid behov där du kommer vara den drivande och projektleda upphandlingarna.

Arbetsuppgifter:
 • Leda kategoristyrningsarbetet för projekteringar i ett tvärfunktionellt team tillsammans med beställarorganisationen.
 • Projektleda samt optimera avropsprocessen och upphandlingar.
 • Uppföljning och dialog med leverantörer.
 • Kontraktsförvaltning.
 • Internt utvecklingsarbete inom inköp tvärfunktionellt över kategorigränserna.
Din bakgrund

Du har en högskole-, universitet- eller KY-utbildning som ekonom, ingenjör, jurist eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare har du:
 • Minst 2 års erfarenhet av att driva strategiskt arbete.
 • Minst 5 års erfarenhet av inköp/försäljning eller som projektledare.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
 • Erfarenhet av att driva uppdrag/projekt med flera intressenter, både internt och externt.
 • Erfarenhet av att driva strategisk kategoristyrning.
 • Erfarenhet av projektering / bygg-, energi, infrastruktur- eller elkraftsbranschen.
 • Erfarenhet inom avrop av konsulter alternativt rekrytering eller inom en servicefunktion.
 • Drivit ramavtalsupphandlingar.
Dina personliga egenskaper

I rollen som strategisk inköpare för projekteringar är det viktigt att du är självgående och tar egna initiativ, etablerar relationer och gillar att samarbeta med många olika kontaktytor. Inköp är en servicefunktion gentemot övriga delar i verksamheten vilket gör det viktigt att du är serviceinriktad, lyhörd och har god social förmåga.
Som inköpare bör du ha god erfarenhet av att tillämpa affärsmässiga principer där kvalitet är nyckeln, samtidigt som du uppskattar att följa det regelverk som vi agerar under.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna roll.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna rekryterande chef Karin Edin, tel. nr. 010 475 88 32, Sara Jägborn sara.jagborn@svk.se, tel. nr. 010 475 85 26 alternativt ansvarig rekryterare Lennart Jansson 010 350 91 49.
Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010 475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010 475 84 68.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 5 februari 2023.
Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.

Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Mer info
Område Sundbyberg
Yrkesroll Ekonomi, Inköpare
Typ av anställning Heltid
Hemsida https://www.svk.se/
Sista ansökningsdag 5 feb 2023 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.