Hoppa till innehåll

Planhandläggare - kommunkontakt

Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som planhandläggare - kommunkontakt erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

Hos oss på division Nät får du vara med att bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!

Om tjänsten

I rollen som planhandläggare - kommunkontakt kommer du att hantera remisser och ärenden från länsstyrelser och kommuner men också från myndigheter och andra nätägare med fler. Uppdraget utgörs i första hand av remisser inom ramen för plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) men du kommer också att arbeta med remisser gällande vägplaner, naturreservat och samråd från andra nätägare inför deras koncessionsansökningar enligt Ellagen. Du ansvarar för att internremittera inkomna ärenden och remisser och sedan sammanställa ett yttrande, samt se till att ärenden och remisser besvaras i tid.

Den andra delen som ingår i rollen är att arbeta proaktivt som kommunkontakt. Här handlar det om att proaktivt uppsöka kommuner där Svenska kraftnät har eller kommer att ha genomförandeprojekt upp till 25 år framåt i tiden för att så långt som möjligt förbereda kommunen på vad det innebär och bidra till att ledtidsförkorta genomförandetiden. Andra delar kan handla om att följa upp och bevaka att översiktsplanen omhändertar Svenska kraftnäts ledningar och stationer på ett för elförsörjningen ändamålsenligt sätt.

Svenska kraftnät söker dig som vill arbeta som planhandläggare - kommunkontakt och få en central roll i Svenska kraftnäts arbete med att svara på samrådsremisser så att vi kan möta samhällets behov av en trygg elförsörjning. Här får du en viktig funktion för Svenska kraftnäts arbete med att förvalta befintliga ledningar samt i arbetet med att säkra framkomlighet för nya ledningar.

Du kommer arbeta med verksamhetsutveckling och som remissinstans från andra myndigheter samt som kommunkontakt. I arbetsuppgifterna ingår även att utveckla den proaktiva rollen som kommunkontakt.

Enhetens 13 medarbetare ansvarar för att utveckla och bedriva en proaktiv dialog med kommuner, regioner och länsstyrelser kring Svenska kraftnäts roll kopplat till den långsiktiga fysiska planeringen (15-25 års sikt). Enheten ansvarar även för att bevaka Svenska kraftnäts intressen genom att svara på remisser enlig plan- och bygglagen och remisser om bildande av naturreservat med mera.

Inom enheten finns en funktion som koordinerar ärendehanteringen där roller och ansvar i gränssnitten behöver utvecklas så att alla ärendetyper har tydligt utpekade mottagare i organisationen.

I enhetens uppdrag ingår även att förvalta koncessioner, ansöka om förlängning och överlåta koncession.

Om dig

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad då rollen innebär mycket samarbete med många kontaktytor internt samt externt. Du har god förmåga att driva ditt arbete framåt självständigt. Du väger samman olika perspektiv och har en god förmåga att bedöma omfattning och konsekvenser av de remisser som inkommer till myndigheten. Vidare har du en god förmåga att kommunicera och uttrycka dig i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi ser att du som söker har Universitets- eller högskoleexamen inom samhällsplanering eller annan relevant inriktning, eller motsvarande kompetens/erfarenhet förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.

Du har även:
 • Erfarenhet av arbete med plan- och samrådsremisser eller liknande arbete inom samhällsplanering
 • God kännedom om PBL och miljöbalken
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift
 • Körkort
Det är meriterande om du har:
 • Erfarenhet av samhällsplaneringsfrågor inom stam- eller regionnät
 • Handläggning av ärenden inom myndigheter (diarieföring ex i W3D3)
 • Kunskap om andra relevanta lagar som berör infrastrukturutbyggnad exempelvis ellagen och väglagen
 • Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
Bra att veta
 • Tjänsten är placerad i Sundbyberg
 • Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
 • Inrikes resor kan förekomma, cirka 1-2 gånger per månad.
 • Sista ansökningsdag 28 november
 • Tjänsten är en Tillsvidareanställning
Kontakta gärna rekryterande chef Per Enarsson, tel. nr. 010-475 8290 alternativt ansvarig rekryterare Anna Kalzén, tel. nr. 010-350 92 53. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp
Sök jobbet
Sista ansökningsdag
28 nov. 2023 (-1 dagar kvar)
Område
Typ av anställning

Kontaktperson
Svenska kraftnät AB
Email
https://www.svk.se/

Fler jobb från samma arbetsgivare

Sundbyberg
Teknik & Ingenjör
Företagslogga
Sundbyberg
Teknik & Ingenjör
Företagslogga