Hoppa till innehåll
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp

Lead Engineer

Publiceringsdatum
31 januari 2024
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Hemsida
Ansök nu
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Lead engineer erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

Hos oss på division Nät får du vara med att bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!

Om tjänsten

Enheten kabelteknik ansvarar för den tekniska utformningen och installationslösningarna för våra kraftkablar som installeras i mark, till sjöss eller i tunnel. Kablarna utgörs av såväl HVAC- som HVDC-förbindelser.

I rollen som Lead engineer arbetar du med att leda det tekniska arbetet i våra kabelförläggningsprojekt. Detta innebär ansvar för samordning av tekniska resurser och aktiviteter i dina tilldelade kabelprojekt. Rollen är bred och du arbetar aktivt i samtliga faser av kabelprojektet; från projekteringen, upphandlingen till driftsättningen av ledningen. Du bistår projekten med att hantera frågor i gränsytan till andra ansvarsområden som t.ex. kontrakt, tillstånd, miljö och kvalitet m.m.

Våra kabelprojekt är såväl stora som tekniskt komplexa och sträcker sig ofta över flera år. Din roll som Lead engineer tar sin början vid tillståndsprocessen och spänner sig till entreprenadens avslut. Du är bidragande i att hitta de rätta tekniska lösningarna som underlättar tillståndsprocessen och under själva entreprenadfasen säkerställer du uppsatta krav samt bidrar till att finna tekniska lösningar för att projektet skall löpa så smidigt som möjligt. Du är en nyckelspelare i framställningen av vilka krav vi ställer till externa parter i samtliga faser av projektet. Vidare säkerställer du att dessa överensstämmer med Svenska kraftnäts rådande tekniska riktlinjer.

Beroende på vilken fas dina projekt befinner sig i kommer arbetsuppgifterna att variera men du tar bl.a. ett stort ansvar för de tekniska frågorna i projekten. Det tekniska ansvaret innefattar antingen sjökabelinstallation, landkabelinstallation, eller kabelteknik, alternativt en kombination av dessa beroende på projektets omfattning. Du stödjer och bidrar till planeringen av projekt och förvaltningsärenden där du även bistår i identifiering och hantering av risker. Kontinuerligt säkerställer du tillräckliga resurser samt redogör för kabelprojektens framdrift till ansvarig projektledare. Rollen innebär många kontaktytor där du driver och dokumenterar såväl interna som externa projektmöten.

Du får möjligheten att utvecklas tillsammans med oss på enheten och hos Svenska kraftnät finns det stora möjligheter. Du ges stora möjligheter att vara med och utveckla rollen där du, beroende på vem du är och vad du finner intressant t.ex. kan komma att delta i internationella arbetsgrupper med installationstekniskt fokus.

Du tillhör enheten Kabelteknik på avdelningen Ledningsteknik. Enheten växer och idag arbetar ca. 12 kompetenta och erfarna ingenjörer inom kabelteknik. Medarbetarna arbetar och bidrar i projektverksamheten vid byggnation och inom förvaltningsverksamheten.

Om dig

För att trivas i rollen ser vi att det är naturligt för dig att bygga relationer och samarbeta med olika teknikområden och andra delar av organisationen. Eftersom rollen innefattar många kontaktytor letar vi efter dig med god samarbetsförmåga. Vi söker dig som har ett helhetsperspektiv med förmågan att kunna ta ett övergripande ansvar och fatta beslut. Vår bästa kandidat har god kommunikationsförmåga, är tydlig och strukturerad i tal och skrift.

Satta mål ligger till grund för din planering och prioritering och du kännetecknas av att vara drivande och uthållig i din ambition om att nå våra uppsatta mål med hög kvalitet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du har civilingenjörs- eller högskoleexamen inom relevant område, som t.ex. elektroteknik, teknisk fysik, samhällsbyggnad, byggnadsingenjör eller marin teknik. Alternativt har motsvarande kompetens förvärvats genom arbetslivserfarenhet eller på annat sätt som myndigheten bedömer likvärdig.

Vidare har du:
  • Flera års arbetslivserfarenhet av det övergripande tekniska ansvaret för stora projekt inom relevanta områden, exempelvis inom väg, järnväg, VA, kraftkablar, olja/gas eller liknande. Du kan t.ex. ha ansvarat för utformning av markarbeten eller installations- och konstruktionsmetoder eller den tekniska utformningen av kabelsystem i ovan nämnda projekt.
  • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
  • B-körkort
Det är meriterande om du har:
  • Flera års erfarenhet av tekniskt arbete inom området HVAC- och/eller HVDC-kablar från 130 kV och uppåt.
  • Deltagit i internationella tekniska arbetsgrupper som t.ex. Cigré, IEC eller Cenelec
Bra att veta
  • Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Göteborg, Sundsvall, Sollefteå, Luleå eller Västerås
  • Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
  • Resor förekommer till dina kabelprojekt förekommer i denna tjänst
  • Sista ansökningsdag 01.03.2024
  • Tjänsten är en tillsvidareanställning
Kontakta gärna Svenska kraftnäts samarbetspartner för denna roll, Johanna Bergstrand på Boxhill Recruitment, tel.nr 073-0250447 alt. johanna.bergstrand@bhill.se. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät

Liknande Jobb

SVENSKA KRAFTNÄT logotyp
Sök jobbet
Ansök senast
01 mars 2024 (4 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.