Huvudarkitekt IT till Svenska kraftnät

Huvudarkitekt IT till Svenska kraftnät

Sverige måste fördubbla elproduktionen samtidigt som vi ställer om till förnybar el och möter nya säkerhetsutmaningar. Svenska kraftnät har en avgörande roll och för att klara det behöver vi fler smarta IT-medarbetare. Just nu är Svenska kraftnät inne i en mycket expansiv, spännande och utvecklande fas och behöver förstärka arkitekturfunktionen. Om du vill arbeta på en av Sveriges viktigaste och mest spännande arbetsplatser, fortsätt läs! Mer information om oss finns på www.svk.se.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill axla rollen som huvudarkitekt IT och bidra till att utveckla samt driva arkitekturstyrningen på myndigheten.

Om tjänsten

I rollen som huvudarkitekt IT kommer du att ha ett helhetsansvar samt ett ansvar för applikations- och teknikdelarna av arkitekturstyrningen. Du ansvarar också för att arbetsleda domänarkitekter IT och bidrar till att utveckla och driva arkitekturstyrningen.

Du kommer att tillhöra IT-Arkitekturenheten som består av c:a 20 medarbetare och konsulter. Enhetens ansvarsområde är att tillhandahålla en övergripande målbild för Svenska kraftnäts IT-arkitektur. Här erbjuds stora möjligheter att kunna påverka myndighetens framtida IT-landskap.

På Svenska kraftnät ser vi mycket positivt på att våra medarbetare vill vidareutbilda sig och delta på konferenser. Vi erbjuder stora möjligheter till kompetensutveckling både internt och externt.

Tjänsten är tillsvidare och placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Möjlighet till distansarbete kan finnas del av tid beroende på verksamhetens behov och arbetsuppgifterna. #LI-Hybrid
Resor i tjänsten kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som huvudarkitekt IT kommer du främst ansvara för att driva Svenska kraftnäts arkitekturprocesser inom IT-delen av arkitekturstyrningen samt leda, samordna och coacha domänarkitekter IT. Du bidrar också i rekryteringen av domänarkitekter IT samt ser över IT-bemanningen i respektive arkitekturdomän. Du kommer även ansvara för beskrivning av arbetssätt och arkitekturramverk samt agera kravställare på de verktyg som används för att beskriva arkitekturen inom IT-delen av arkitekturstyrningen.

Rollens arbetsuppgifter:
 • Ansvara för beskrivning av arkitekturramverk samt agerar kravställare på de verktyg som används för att beskriva IT-arkitekturen.
 • Ansvara för framtagning av principer, riktlinjer och anvisningar inom IT-arkitektur.
 • Bidra till framtagning av målbilder, färdplaner och utvecklingsplaner inom förvaltningsorganisationen samt stöd i portföljsstyrningen.
 • Tillhandahålla en sammanställd och lättförståelig bild beskrivande nu- och börläge avseende arkitekturen för de IT-nära delarna. Dokumentationen ska beskriva arkitekturen ur olika intressenters perspektiv.
 • Ansvara för att sammanställa den långsiktiga planeringen för hur arkitekturen inom de IT-nära delarna bör utvecklas på kort och lång sikt.
 • Identifiera och rapportera gap som existerar inom respektive delarkitektur för att möta upp mot verksamhetens inriktning.
 • Identifiera och rapportera avvikelser från godkänd arkitektur till chefsarkitekten med analys och förslag på åtgärder.
 • Se över och ta fram kompetensutvecklingsplaner för de medarbetare som innehar rollen domänarkitekt IT.
Din bakgrund

Vi ser att du har högskole-/universitetsutbildning inom ett relevant tekniskt område alternativt gedigen bakgrund inom IT-arkitektur och verksamhetsarkitektur förvärvad genom arbetslivserfarenhet.

Vidare har du:
 • Flerårig arbetslivserfarenhet av IT-arkitektur i enlighet med etablerade arkitekturmetoder, verktyg och processer de senaste fem åren.
 • Flerårig arbetslivserfarenhet av att arbeta med framtagandet av IT-lösningar.
 • Erfarenhet av att självständigt skapa och förankra målarkitekturer.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är en fördel, men inget krav, om du är certifierad inom IT-arkitektur eller annat relevant arkitekturområde och ett plus om du har erfarenhet av:
 • Att ha arbetat som ledare eller chef.
 • Utveckla och införa arkitekturstyrning.
 • Att arbeta i stor IT-organisation med komplex verksamhet.
 • Arbete med IT-säkerhet inom en samhällskritisk verksamhet alternativt verksamhet med mycket höga säkerhetskrav.
 • Modelleringsverktyg t.ex. Sparx EA.
Dina personliga egenskaper

Vi ser att du är bra på att arbeta mot mål och fokuserar på resultat, har en god kommunikativ förmåga och ett flexibelt tillvägagångsätt. I rollen är det viktigt att ha en god förståelse för hur arkitekturstyrning utgör en del av utvecklingsstyrning och aktivt kunna delta i övergripande styrningsdiskussioner som spänner över hela arkitekturen. Då rollen är en ledarroll som fokuserar på att få Svenska kraftnäts arkitekturförmåga att fungera som helhet krävs goda ledarskapsförmågor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer?

I denna rekrytering samarbetar vi med Hunter & Tailor, kontakta gärna rekryteringskonsult Jennifer Ahlberg på tel. 073 516 06 01 eller maila till jennifer.ahlberg@huntertailor.com.

Fackliga representanter på Svenska kraftnät är Emma Thornberg, SACO, tel. 010 475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010 475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast den 20 januari 2023. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.

Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Mer info
Område Sundbyberg
Yrkesroll Data & IT, IT-Arkitektur
Typ av anställning Heltid
Hemsida https://www.svk.se/
Sista ansökningsdag 6 feb 2023 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.