Hoppa till innehåll
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp

Funktionsansvariga för manuell förbrukningsfrånkoppling och dödnätsstart

Ansök nu
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Till avdelningen Drift inom division System söker vi nu två stycken funktionsansvariga för manuell förbrukningsfrånkoppling och dödnätsstart som varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

På division System arbetar vi på en övergripande nivå med att designa elmarknaden, utveckla och driva elsystemet. Vi är med och finner svaren på klimatomställningen och skapar välstånd för hela samhället. Vi är en nyckelspelare för att det svenska samhället ska kunna utvecklas och skapar förutsättning för att det ska fungera. Vi löser såväl dagens som morgondagens utmaningar. Vi ser till att Sverige har en lysande framtid.

Om tjänsten

I rollen kommer du att identifiera behov och driva utveckling av förmågor som används i driften då överföringssystemet befinner sig i nöddrifttillstånd eller återuppbyggnad, såsom manuell förbrukningsfrånkoppling och dödnätsstartsförmågor för driftåteruppbyggnad efter nätsammanbrott. Du kommer att ansvara för relevanta driftinstruktioner, delta på övningar och utbildningar både internt och externt samt samverka med externa parter såsom branschföretag, organisationer, myndigheter både nationellt och internationellt. Vidare innebär rollen:
 • att delta i arbetet med systemskyddsplan, återuppbyggnadsplan och provningsplan kopplat till det europeiska regelverket NC ER
 • omvärldsbevakning kopplat till utveckling av förmågorna för att hantera ett förändrat kraftsystem
 • att delta i planering och genomförande av praktisk provning av förmåga
 • att delta i utveckling av föreskrifter och regelverk kopplade till förmågorna.
Här får du möjlighet att bidra i arbetet med att stärka Svenska kraftnäts förmåga vid driftförhållanden utanför normalt drifttillstånd inom den verksamhet vi benämner Starta Sverige. Du kommer att få en nyckelroll inom Svenska kraftnät med många kontaktytor både internt och externt.

Du kommer att tillhöra enheten Driftstöd som har en central roll på driftavdelningen. Utöver ansvaret kring nätåteruppbyggnadsfrågor har Driftstöd ansvar för samtliga utbildningsfrågor på avdelning Drift, samordning av kontinuitets- och totalförsvarsfrågor, efterlevnad av nätkoder samt ansvar för förvaltning av samtliga driftrelaterade avtal. Enheten består idag av ett tiotal medarbetare men är under tillväxt som ett steg i att stärka leveransförmågan.

Om dig

Då rollen innebär många kontaktytor både internt och externt söker vi dig som arbetar bra med andra människor och uppskattar att göra det. Du lyssnar, kommunicerar och relaterar dig till andra på ett lyhört sätt. Rollen kräver att du som person är strukturerad och har förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt men du ser även möjligheterna i förändringar. När ändrade omständigheter sker kan du anpassa dig till det och även ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Då tjänsten bland annat innebär att du kommer att identifiera behov och driva utveckling av förmågor som används i driften behöver du vara van vid att ta initiativ, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vidare har du högskole- eller civilingenjörsexamen inom t.ex. elkraft, energisystem eller liknande alternativt motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som myndigheten bedömer relevant för tjänsten. Vidare har du:
 • minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet inom energisektorn
 • god kunskap om kraftsystemet och dess ingående komponenter
 • god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
 • erfarenhet från att ha arbetat i driftverksamheten på elnätsföretag
 • anläggningskunskap
 • erfarenhet av provning av anläggningar i kraftsystemet
 • erfarenhet av projektledning.
Bra att veta
 • Tjänsten är placerad i Sundbyberg
 • Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
 • Enstaka resor förekommer i denna tjänst, framförallt inom Sverige
 • Sista ansökningsdag 8 juni 2023
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning
Kontakta gärna rekryterande chef Henrik Olsén, tel. nr. 010 475 83 69 alternativt ansvarig rekryterare Karin Segerholm, tel. nr. 010 475 99 77. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät
Mer info
Område
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
08 juni 2023 (5 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare