Hoppa till innehåll
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp

Enhetschef Fastighetsförvaltning och support.

Ansök nu
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Enhetschef Fastighetsförvaltning och support erbjuds du ett av Sveriges viktigaste fastighetsjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.
Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.


Välkommen till Gemensamma funktioner - en integrerad del av Svenska kraftnät som ska lösa de gemensamma utmaningarna.
Gemensamma funktioner stöttar hela affärsverket och jobbar dagligen för att förverkliga Svenska kraftnäts gemensamma mål.
Divisionen består av kommunikation, HR, rättsavdelning, inköp, säkerhet och beredskap samt fastighet och hållbarhet.

Vi behöver kreativa, innovativa förmågor med olika kompetenser - är Du en av dem?

Om tjänsten

Fastighetsavdelningen ansvarar för att leverera kontor och tekniska lokaler som innehåller attraktiva och ändamålsenliga arbetsplatser inkl. relevanta stödtjänster med en professionell organisation som är proaktiv och alltid redo att hantera nya förutsättningar.
Svenska kraftnäts kontor förhyrs genom olika fastighetsägare men Svk äger också vissa förrådsfastigheter som avdelningen ansvarar för. Avdelningen ansvarar även för att etablera nya lokaler samt att säkerställa en god fysisk säkerhet för våra kontor och anläggningar. Avdelningen innefattar två (2) enheter som leds av varsin enhetschef samt en (1) funktion som ligger direkt under avdelningen. Enhetscheferna ingår, tillsammans med avdelningens fastighetskoordinator, i avdelningens ledningsgrupp som leds av avdelningschefen.

Enheten Fastighetsförvaltning och Support ansvarar för förvaltning och support av Svenska kraftnäts kontor, tekniska lokaler, garage och förråd. De verksamhetsområden som förvaltas av enheten är fastighetsteknik, inredning och möbler, hyresavtal, lokalvård, och kontorsnära tjänster.
Dessutom ingår operativ drift av lokalerna genom vaktmästare.

Fastighetsdrift och underhåll sker till stor del av fastighetsägarnas driftorganisation samt genom upphandlade ramavtal med leverantörer. Förvaltarna ansvarar för att det finns ändamålsenliga avtal att avropa tjänster och leveranser ifrån samt att vid behov upprätta säkerhetsskyddsavtal. I samverkan med fastighetsägare och leverantörer tas drift- och underhållsplaner fram inom enheten.

Om dig

Vi söker en lyhörd ledare som skapar tillit, coachar medarbetare och driver enhetens utveckling framåt för att uppnå gemensamma mål. Det är av vikt att du uppvisar ett moget ledarskap och agerar med gott omdöme.
Du ser till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet, förstår din ledarroll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut utifrån vad som blir bäst för avdelningen och Svenska kraftnät som helhet.
Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för berörda parter. Du är en trygg ledare, har goda erfarenheter av att bygga team och samverkan samt att verka för långsiktiga relationer inom och utom den egna verksamheten.
Viktigt att du kan föregå med ett gott exempel i kommunikation med andra. Att du förhåller dig väl till den statliga värdegrunden och ledarskapskriterierna på myndigheten och att du kan vara ett föredöme som ledare i att bemöta såväl medarbetare som andra enheter/funktioner på ett vänligt och professionellt sätt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Skallkrav.

Relevant akademisk utbildning, minst diplomerad fastighetsförvaltarutbildning

Du skall även ha:
 • Minst 3 års erfarenhet som chef i en fastighetsverksamhet med inslag av förändringsledning.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Körkort (B).
Meriterande för denna tjänst är:
 • Tidigare erfarenhet av fastighetsförvaltning.
 • Erfarenhet av arbete med säkerhetskänslig verksamhet.
 • Erfarenhet och förståelse av processen vid upphandlingar av varor och tjänster enligt LOU eller LUF.
 • Erfarenhet av avtalsförhandlingar.
 • Erfarenhet från statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet.
 • Erfarenhet av att leda arbete i organisationer med lokaler på olika orter i landet.
Bra att veta
 • Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
 • Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
 • Resor kan förekomma i tjänsten, men i begränsad omfattning.
 • Sista ansökningsdag 8 juni 2023.
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning.
 • Personlighetstest kommer att genomföras på slutkandidaterna.
Kontakta gärna rekryterande chef Christoffer Denkert, tel. nr. 010-350 90 80, eller ansvarig rekryterare Lennart Jansson, tel. nr. 010-350 91 49.
Fackliga representanter är Emma 7Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät
Mer info
Område
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
08 juni 2023 (1 dag kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare