Hoppa till innehåll
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp

Departementsrelationer och regelefterlevnad

Ansök nu
Svenska kraftnät förvaltar och bygger ut stamnätet i Sverige och är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning.

Om tjänsten

I samordningsfunktionen arbetar du som stöd direkt till generaldirektören tillsammans med befintlig senior rådgivare. Som samordnare är du myndighetens kanal gentemot Regeringskansliet, som du har daglig kontakt med. Frågor som hanteras inom ramen för funktionen spänner över hela myndighetens verksamhet och kräver ofta snabb hantering. Funktionen förbereder, och deltar i, löpande möten som myndighetens ledning har med Regeringskansliet.

I rollen ingår även att arbeta med myndighetens interna styrning och regelefterlevnad tillsammans med verkets compliance officer. Denna del av arbetsuppgifterna innebär att du arbetar med bl.a. system och efterlevnadskontroll avseende verkets styrande dokument samt ger stöd till organisationen att efterleva reglerna för den statliga värdegrunden och statstjänstemannarollen. Här ingår frågor om jäv, antikorruption m.m. En viss del av arbetet kan även innebära att utbilda verksamheten i frågor relaterade till detta område.

Om dig

Vi söker dig som har god samarbets- och kommunikationsförmåga samt att du kan hantera ett stort antal komplexa arbetsuppgifter simultant och samtidigt behålla lugnet. Du har hög integritet, är ansvarstagande och har förmåga att göra välgrundade avvägningar och prioriteringar, emellanåt med kort varsel. Du kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du har ett helhetsperspektiv och förmåga att sätta dig in frågor i ett större perspektiv för att se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar strukturerat och är noggrannt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Skallkrav:
Relevant akademisk examen, såsom jurist, statsvetare eller ekonom
  • Erfarenhet av relevant arbete på myndighet eller departement i minst 5 år
  • Erfarenhet av att arbeta med den statliga värdegrunden och/eller oegentlighetsfrågor
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Läs hela annonsen på www.svk.se/ledigajobb

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät
Mer info
Område
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
09 okt. 2023 (14 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare