Product Security Engineer

Product Security Engineer

We're a global team unified in a common purpose: creating advanced technology solutions to the world's water challenges. Developing new technologies that will improve the way water is used, conserved, and re-used in the future is central to our work. Our products and services move, treat, analyze, monitor and return water to the environment, in public utility, industrial, residential and commercial building services settings. Xylem also provides a leading portfolio of smart metering, network technologies and advanced analytics solutions for water, electric and gas utilities. In more than 150 countries, we have strong, long-standing relationships with customers who know us for our powerful combination of leading product brands and applications expertise with a strong focus on developing comprehensive, sustainable solutions.

Product Security Engineer

If you are excited and passionate about helping us solve water, we want to hear from you!

As member of Xylem's Product Security team, the Security Engineer is responsible for the implementation and execution of security programs and practices to support a growing, global water technology company. This position will work across software and firmware development teams to identify component and system level technical risks and evaluate critical failure points, determine technical security controls to mitigate risks, and work with cross functional teams to implement features according to product road maps. You will lead security standards implementation, penetration testing and PSIRT programs of for our entire product portfolio. Your passion for security and in-depth knowledge of Product Security will ensure that you deliver high impact results.

This position would require relocations to the Stockholm, Sweden area.

Duties & Responsibilities
 • Work with the business, devops and systems teams to identify the right architecture for implementing new solutions, products and modules. Develop, implement and maintain product security strategy for the entire product portfolio covering IoT and, Smart-device suites
 • Conduct complete lifecycle security architecture and technical assessments for a wide range of products, including embedded devices, enterprise software solutions, and mobile apps
 • Engage in application and domain-specific threat modeling and attack surface analysis and reduction
 • Provide guidance and leadership on best practices regarding security in software and firmware development
 • Contribute to the development and evolution of the application and infrastructure security reference architecture. Develop, implement and maintain the security architecture for Xylem product portfolio
 • Champion the Xylem security SDLC. This includes security testing, penetration testing, and identifying and fixing vulnerabilities in software and applications on all Xylem products.
 • Implement or manage the implementation of common application security controls
 • Assist other developers in remediating vulnerability findings by providing line-by-line guidance.
 • Provide training and education to developers on software security best practices.
 • Expert level operational support for security escalations from customers
Qualifications
 • BS in Computer Science or equivalent with 5-years of experience
 • Demonstrated expertise in product/application security architecture, Network security, application security, web services
 • Experience with SAST, DAST, SCA and penetration testing tools
 • In-depth experience identifying and protecting against web application and web service security vulnerabilities including those found in the OWASP Top 10 IoT Top 10 and CWE Top 25
 • Meaningful experience in multiple programming languages
 • Solid knowledge of the browser security model, crypto, and network security. Attacker mindset: Real passion for breaking all the things unbreakable.
 • Knowledge of secure infrastructure architectures, application architectures, encryption, Cloud Security and broader security technologies.
 • Strong operating systems knowledge Windows (all flavors), Debian Linux
 • IoT network technologies (such as Bluetooth/BLE, WLAN, Z-Wave, Zigbee, identity/auth security)
 • Experience with wireless technologies such as CDMA, E-HRPD, GSM, UMTS, TDS-CDMA, LTE-FDD / LTE-TDD, and 5Gexperience with Android RIL, Telephony, C and Embedded RTOS.
 • Scripting knowledge Linux scripting (bash), Windows scripting, Python or Perl
 • Strong English communication skills, including written and spoken, is required.
Mer info
Område Sundbyberg
Yrkesroll Data & IT, IT-Kvalitetssäkring & Säkerhet
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 20 mars 2021 (16 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Xylem |zlm| 1) En vävnad i växter som suger upp vatten från rötterna; 2) ett ledande bolag för vattenteknologi. Vi är ett globalt team som är enade runt ett gemensamt mål; att skapa avancerade teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar. Vårt arbete är inriktat på att utveckla nya tekniker som förbättrar hur vatten används, bevaras och återanvänds i framtiden. Våra produkter och tjänster förflyttar, behandlar, analyserar, övervakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader. Xylem är också ledande inom smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade analytiska instrument för vatten-, el och gas. Vi har starka långvariga relationer med kunder i över 150 länder som känner oss genom vår starka kombination av ledande varumärken och applikationsexpertis med en kraftig inriktning på att utveckla mångsidiga, hållbara lösningar. 2018 hade Xylem 17 000 anställda och en omsättning på 5,2 miljarder US dollar. Vi erbjuder dig en kreativ miljö med engagerade och hjälpsamma arbetskollegor. Gå med i Xylem IF och träna eller tävla med oss i simning, fotboll, löpning, skidåkning och andra sporter. Gå med i konstföreningen och var med i konstutlottning, ställ ut egna alster eller häng med på teater. Du kan även åka på volontärresor med Xylem Watermark, vårt företagsprogram för samhällsinsatser www.xylemwatermark.com. Om du tycker det låter spännande och vill vara med att lösa jordens vattenförsörjning, hör av dig!