Funktionsansvarig Arbetsmiljö

Funktionsansvarig Arbetsmiljö

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Projekt E4 Förbifart Stockholms projektstöd söker en funktionsansvarig för funktionen arbetsmiljö. Så här säger en av våra funktionsansvariga om arbetet: "Det är roligt att få arbeta med strategiska frågor och kunna påverka utfallet långt fram i tiden samtidigt som jag får vara specialist och dyka ner i de operativa frågorna här och nu."
Funktionen ansvarar för området byggarbetsmiljö. Gruppen består idag av fyra arbetsmiljöspecialister men kommer att växa redan under hösten.
I rollen som funktionsansvarig arbetsmiljö ingår du i projektstöds ledningsgrupp. Du har ett nära samarbete med övriga funktionsansvariga i projekt. Du arbetar med att ta fram övergripande styrning och handlingsplaner, identifiera utvecklingsområden, samordna pågående uppdrag samt driva och följa upp arbetet. I ditt dagliga arbete planerar, leder och styr du det operativa arbetet inom funktionen. Andra viktiga arbetsuppgifter som ingår är resurssättning inom funktionen och att säkerställa att E4 Förbifart Stockholms delprojekt i projektering och produktion har kompetens att hantera byggarbetsmiljöfrågorna.
Du kommer även att ingå i Stora projekts kompetensnätverk och delta i utveckling av vårt ledningssystem, implementering av nya arbetssätt och erfarenhetsutbyte mellan Trafikverkets stora investeringsprojekt.
Organisatoriskt tillhör du avdelningen verksamhetsstyrning men du arbetar i projekt E4 Förbifart Stockholm, där du leder specialister och samarbetar med projektledning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område, alternativt utbildning kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
  • har flera års erfarenhet av ledarskap, antingen som linjechef, arbetsledare, uppdragsledare eller projektledare
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av anläggningsbranschen eller stora organisationer
  • har erfarenhet av rollen som beställare
  • har erfarenhet av riskhantering och ledningssystem
  • har erfarenhet av verksamhetsstyrning
Vi söker dig som vill driva och leda. Du har förmåga att se helhet, förstår vikten av samordning och prioritering och har förmåga att få grupper att arbeta tillsammans. Du har också lätt för att bygga relationer och tycker om att samarbeta med olika typer av människor.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-08-31

Upplysningar

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Anna Carlsson
0101236055

SACO Håkan Wiss
0101237435

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

Rekryterande chef Karin Palmblad
0101235209
Mer info
Kontaktperson https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/...
Telefon 0101236243
Område Sundbyberg
Yrkesroll Organisation & ledning, Industri & Anläggning, Anläggningsarbete, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 aug (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.