Svenska kraftnät söker en senior controller

Svenska kraftnät söker en senior controller

Är du intresserad av att vara med och utveckla ekonomistyrningen hos en av de största aktörerna inom infrastruktur i Sverige? Vill du ha en spännande roll där du får jobba med kvalificerat analysarbete och hitta nya bättre sätt att styra verksamheten? Drivs du av att bidra till samhällsviktig verksamhet?

Energibranschen befinner sig i en tid av snabb utveckling och stora förändringar med ökade omställningskostnader och investeringar som följd. Denna utveckling präglar också Svenska kraftnät som - genom sin roll som stamnätsägare och systemansvarig - är en central aktör på elmarknaden. Detta ställer allt högre krav på en ändamålsenlig ekonomistyrning. Svenska kraftnät kommer därför att tillsätta divisionscontrollers som stöd till var och en av verkets tre divisioner. Dessa controllers kommer att vara centralt placerade på enheten Ekonomistyrning för att tillsammans bidra till verkets samlade ekonomiska styrning.

Svenska kraftnät söker nu en senior controller som kan stödja divisionschefen för Gemensamma funktioner och bidra till att utveckla ekonomistyrningen inom Svenska kraftnät. Som divisionscontroller arbetar du nära såväl divisionschefen som Ekonomistyrningsenheten. Ditt verksamhetsområde kommer främst att vara IT-utveckling och -förvaltning samt elberedskap, men även andra verksamhetsområden kan bli aktuella. I din roll kommer du att arbeta med budget och prognos, analysera det ekonomiska utfallet och relevanta nyckeltal, identifiera och följa upp risker och kostnadsdrivare, samt stärka kopplingen mellan ekonomi och verksamhet och därigenom bidra till ökad effektivitet.

Svenska kraftnäts division Gemensamma funktioner ansvarar för flera viktiga stödfunktioner, bland annat en omfattande IT-verksamhet med stora utvecklingsprojekt och förvaltning enligt pm3-modellen. Därtill ansvarar divisionen för myndighetsrollen Elberedskap med ett årligt anslag på ca 250 miljoner kronor.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Din bakgrund
Du har akademisk utbildning inom ekonomi eller som civilingenjör, alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Du har erfarenhet av att jobba som controller och/eller med IT-utveckling och IT-förvaltning. Du har också erfarenhet av analytiskt arbete från komplex verksamhet. Om du därtill har erfarenhet av statlig styrning och förbättringsarbete så ser vi det som meriterande.

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är självgående och driver målmedvetet mot de behov du och verksamheten identifierar. Du bör vara analytiskt lagd och kunna hantera komplexa frågeställningar. Genom din erfarenhet har du förvärvat ett strategiskt förhållningssätt och en förmåga att se till helheten. Det är viktigt att du har hög integritet och mod att driva dina frågor, samtidigt som du kan kommunicera och samarbeta med dina kollegor på ett lyhört och mottagligt sätt.
Vid lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskrimi-nering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Niklas Kallin, tel. nr. 010-475 81 26 alternativt HR-specialist Johanna Engdahl, tel. nr. 010-475 83 55. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, Saco, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2018. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är snart 670 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige. Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se.
Mer info
Område Sundbyberg
Yrkesroll Ekonomi, Controller
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.svk.se
Sista ansökningsdag 30 nov (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är snart 670 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige.

Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se