Svenska kraftnät söker en Inköpschef

Svenska kraftnät söker en Inköpschef

Vill du arbeta som vår nya inköpschef i den expansiva energibranschen?

Svenska kraftnät är i en mycket expansiv fas med omfattande investeringar i stamnätet för el. En långsiktig investeringsplan för de närmaste tio åren innebär investeringar på uppemot 50 miljarder kronor. Ett strategiskt inköpsarbete med effektiva processer är av central betydelse för att lyckas med dessa omfattande investeringar.

Med strategiskt inköpsarbete avses säkerställandet att en väl fungerande inköpsverksamhet bidrar till att våra investeringar genomförs på ett affärsmässigt och långsiktigt hållbart sätt. Inköpsorganisationen ansvarar därför för att driva strategiskt inköp genom s.k. kategoristyrning, att genomförandet av upphandlingar inom verket uppfyller såväl affärsmässiga som lagstadgade krav (LUF), och att förvaltningen av ingångna avtal görs systematiskt och affärsmässigt.

Inköpsorganisationen består idag av uppemot 20-talet strategiska, taktiska och operativa inköpare och är placerad på Finansavdelningen.

Som inköpschef ansvarar du för Svenska kraftnäts inköpsprocess och -strategi samt dess praktiska tillämpning och utveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att leda inköpsverksamheten och fortsätta den utveckling som pågått en tid för att strategiskt utveckla inköpsfunktionen på Svenska kraftnät. Som inköpschef ingår du i Finansavdelningens ledningsgrupp och rapporterar till Finansdirektören.

Placeringsort är på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Din bakgrund
Du har flera års erfarenhet med kommersiellt ansvar inom strategiskt inköp, försäljning och/eller projektledning. Du har en akademisk examen inom ekonomi/teknik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt och har flera års erfarenhet av att leda. Du behärskar såväl svenska som engelska. Erfarenhet av att driva förändringsprojekt och att strategiskt utveckla en organisation eller en tvärfunktionell process är meriterande. Meriterande är också om du är förtrogen med stora och komplexa upphandlingar, gärna i en teknisk miljö eller inom infrastruktur.

Dina personliga egenskaper
Vi söker en stabil och lyhörd ledare med mod att driva igenom förändringar. Du har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt och intresse för personal- och verksamhetsutveckling. Du har även en stark förmåga att skapa goda relationer och bygga team samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt.

Vidare har du ett visionärt och strategiskt synsätt och gillar tvärfunktionella samarbeten. Du leder, motiverar och delegerar genom tillitsbaserad styrning och skapar engagemang och delaktighet. Ditt beteende och sätt att vara är viktigt som kulturbärare.

Svenska kraftnät strävar efter en kreativ blandning av medarbetare - miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade.

Vill du veta mer, kontakta Finansdirektör Magnus Stephansson 010-475 82 49, eller HR-specialist, nås via växeln 010-475 80 00.

Fackliga representanter är Maria Bergqvist (Saco) och Stefan Ekberg (ST). Båda nås via växeln eller mail: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2018.

Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är snart 650 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige. Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se.
Mer info
Område Sundbyberg
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Transport & Logistik, Inköp
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.svk.se
Sista ansökningsdag 24 aug (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är snart 670 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige.

Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se