Svenska kraftnät söker Kraftsystemanalytiker

Svenska kraftnät söker Kraftsystemanalytiker

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu två nya hungriga kraftsystemanalytiker!

Till vår enhet Driftanalys söker vi två medarbetare som kommer att arbeta med analyser av kraftsystemet. Enheten är en av totalt sex enheter på driftavdelningen. Driftavdelningen har ett tydligt uppdrag i att säkerställa elförsörjningen i Sverige, dygnet runt, året om.

I dag är vi 12 medarbetare på enheten Driftanalys. Vår främsta uppgift är att beräkna överföringskapacitet för drift av stamnätet enligt Svenska kraftnäts mål för driftsäkerhet och fastställda driftsäkerhetskriterier. Hänsyn ska bland annat tas till planerade arbeten i nätet, förhållanden för produktion, förbrukning, import och export. Enheten ansvarar också för information till elmarknaden och samarbetar tätt med de andra nordiska systemoperatörerna och elbörserna.

Svenska kraftnät är i en expansiv fas med förnyelse och utbyggnad av det svenska stamnätet som ska göra det möjligt att ansluta förnyelsebar elproduktion, främja driftsäkerheten och bidra till en gemensam europeisk elmarknad. För vår enhet innebär detta att vi behöver göra fler komplexa kraftsystemanalyser.

Enheten bemannar även en nordisk funktion som är under etablering i Köpenhamn och som bland annat kommer att ansvara för samordnad beräkning av handelskapaciteter mellan elområden och koordinerad säkerhetsanalys av kraftsystemet. Finns intresse kan det i framtiden finnas möjlighet att tjänstgöra i Köpenhamn.

Dina arbetsuppgifter
Som kraftsystemanalytiker arbetar du med analyser i olika tidsperspektiv och i olika roller. Initialt kommer du att arbeta med den kortsiktiga driftplaneringen, men fasas sedan in i andra roller som innebär att delta i projekt och internationella arbetsgrupper. Arbetet innebär nära kontakter med andra enheter inom Svenska kraftnät samt med elmarknadens aktörer nationellt såväl som internationellt.

I dina arbetsuppgifter ingår också att arbeta i det nationella kontrollrummet där enheten ansvarar för driftanalyser i realtid. På sikt kan det även bli aktuellt att du arbetar som vakthavande ingenjör för stamnätet.

Vi ser också behov av att utveckla vår arbetsstruktur, våra analysmetoder och arbetsprocesser. I det arbetet tror vi att såväl seniora som juniora analysingenjörer kan bidra.

Rollen kommer även att innefatta att:
> Göra kraftsystemanalyser med tonvikt på överlastproblematik, spänningsdynamik och kraftsystemstabilitet
> Beräkna överföringskapaciteter med fokus på driftsäkerhet
> Optimera driftförhållanden
> Skiftarbete i det nationella kontrollrummet som driftanalytiker (ca var 5e-6e vecka)
> Representera driftavdelningen i nätutbyggnadsprojekt.

Vårt erbjudande till dig
Du får en betydelsefull roll i arbetet för Sveriges elförsörjning i en stimulerande arbetsmiljö med kunniga medarbetare som tar ansvar, utvecklar och utmanar varandra och ständigt förbättrar verksamheten.

Din bakgrund
Du är civilingenjör med inriktning elkraft/energisystem eller har motsvarande utbildning/kunskaper förvärvad på annat vis. Du har goda kunskaper om kraftsystemanalys och det är meriterande om du arbetat i simuleringsverktyg.

Meriterande är även erfarenhet från drift eller utveckling av elnät, teknisk specialistkompetens inom elkraft, IT- och programmeringskunskaper (t.ex. Excel, VBA, SQL, Python), kunskaper om elmarknad och statistik.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som kan arbeta självständigt och driva arbetet framåt. Då rollen innefattar många kontakter och samarbeten både internt och externt har du som söker god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Sabina Mann, tel. nr. 010-475 84 23 alternativt HR-specialist Josefina Blomquist, tel. nr. 010-475 88 17. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ek-berg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 november. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Mer info
Område Sundbyberg
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Elkraft
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.svk.se
Sista ansökningsdag 22 nov (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är snart 670 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige.

Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se