Enhetschef till enheten Verksamhetsutveckling

Enhetschef till enheten Verksamhetsutveckling

Enhetschef till enheten Verksamhetsutveckling

Vill du leda vår nya enhet Verksamhetsutveckling?

Enheten Verksamhetsutveckling har tillsammans med HR och Kommunikation en central roll att samordnat och proaktivt stödja verkets förändringsresa. Arbetet sker med metoder, verktyg, utbildning, facilitering och coaching avseende strategi- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, kulturutveckling samt intern och extern kommunikation. Enheten verksamhetsutveckling är organisatoriskt placerad inom avdelningen Organisationsutveckling och består av 12 tjänster inklusive enhetschef. Enheten ska borga för ett helhetsperspektiv och skapa förutsättningar för att alla inom verket ska kunna arbeta på ett bra och enhetligt sätt med verksamhetsutveckling.

I enhetens ansvar ingår idag följande verktyg, metoder och modeller:
  • Utveckling och implementering av strategin inkl. drivning och uppföljning
  • Projektstyrning, portföljstyrning samt planering och genomförande av projekt
  • Processkartläggning och processutveckling
  • Utveckling och förvaltning av IT-processer
  • Digital innovation
Enheten ansvarar för att stödja utveckling, träning och facilitering av metoder och verktyg inom verksamhetsutveckling (se centrala delar ovan); tillämpningen ansvarar berörd verksamhet för. Respektive division/avdelning/enhet ansvarar fortsatt för utvecklingen av sin verksamhet i enlighet med uppsatta planer.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att leda, utveckla och driva enheten och de arbetsområden som beskrivits ovan. Enhetschefen ingår i ledningsgruppen för Avdelning Organisationsutveckling.

Din bakgrund
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskap. Under dina år har du verkat inom olika typer av verksamheter och har erfarenhet av chefs- och ledarskap inom olika verksamhetsområden. Du har tidigare erfarenhet av att leda, utveckla och coacha självgående medarbetare, gärna i en större organisation. Du har god förståelse för metoder och verktyg inom verksamhetsutveckling och har erfarenhet av att leda verksamheter med ansvar för verksamhetsutveckling. Meriterande om du har erfarenhet av att leda verksamhet i förändring.

Dina personliga egenskaper
Du är en stabil ledare med mod att driva igenom förändringar. Som person har du ett visionärt och strategiskt synsätt. Du har ett uttalat utvecklingsfokus, både vad gäller verksamhet och personal. Vidare har du en stark förmåga att skapa goda relationer och bygga team samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt. Du leder, motiverar och delegerar genom tillitsbaserad styrning och skapar engagemang, delaktighet och samarbeten. Ditt beteende och sätt att vara är viktigt som kulturbärare.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta HR-direktör Sirpa Holmroos 010-475 80 09 alt. HR-chef Jessica Levander 010-475 86 93.

Välkommen med din ansökan senast den 1 oktober.

Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är snart 670 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige. Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se.
Mer info
Område Sundbyberg
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.svk.se
Sista ansökningsdag 1 okt (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är snart 670 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige.

Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se