Strategisk Trafikplanerare inom projekt Sundbybergs nya stadskärna

Strategisk Trafikplanerare inom projekt Sundbybergs nya stadskärna

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Vi är en expansiv och nytänkande stad som behöver ytterligare en engagerad och skicklig senior trafikplanerare.

På Trafikenheten inom Tekniska avdelningen vid Samhällsbyggnads - och serviceförvaltningen arbetar vi med strategisk planering och utveckling för alla trafikslag; i befintliga miljöer, nya detaljplaner och stora stadsutvecklingsprojekt. På Trafikenheten ansvarar vi också för trafikanordningsplaner, parkeringsfrågor inklusive tillstånd och övervakning samt arbetet med hållbart resande.

Hållbart resande är vårt fokus på både kort och lång sikt. Genom samverkan; inom staden, med exploatörer, Trafikverket och Trafikförvaltningen, skapar vi förutsättningar för Sundbyberg att bli Sveriges mest hållbara stad.

Inom projekt Sundbybergs nya stadskärna arbetar vi för att realisera ett sammanlänkat, grönt och levande Sundbyberg i samband med att Trafikverket bygger ut Mälarbanan till fyrspår och förlägger dessa i en 1,4 km lång tunnel genom Sundbybergs tätast befolkade och äldsta delar. Projektets uppdrag består av tre delar:
  • Bistå och samverka med Trafikverket vid genomförandet av megaprojektet Program Mälarbanan.
  • Bibehålla och främja en levande stadskärna under den 15 - 20 år långa byggtiden.
  • Planera och anlägga den allmänna platsmark samt omfattande bebyggelse på kvartersmark inklusive 1500 bostäder som möjliggörs när järnvägen förläggs i tunnel.
Projektet drivs i en matrisorganisation - med projektledning och stabsfunktioner vid Sundbybergs stadshus AB (SSAB) samt huvuddelen av projektmedlemmar vid stadsmiljö- och tekniska förvaltningens linjeorganisation. Det möjliggör en process där stadens olika driftande och planerande verksamheter är väl samordnade, samtidigt som blicken är hög och den övergripande målbilden alltid står i fokus.

Som strategisk trafikplanerare inom Sundbybergs nya stadskärna ansvarar du dels för att säkerställa förutsättningarna för en hållbar mobilitet i Sundbybergs nya stadskärna när den nya bebyggelsen är på plats, dels för att konsekvensbeskriva vägval under byggtid på en strategisk nivå för hela Sundbyberg. Rollen är en utpräglad beställarroll, där överblick och helhetssyn är nyckeln till måluppfyllelse.

Du arbetar i team med vår samordnande trafikplanerare som dels ansvarar för samordning av de många arbetsområden som etableras inom stadskärnan, dels för konsekvensbeskrivning av trafikpåverkande åtgärder. I den partsgemensamma samverkansorganisationen mellan Sundbybergs stad och Trafikverket ansvarar samordnande trafikplanerare för byggskede, och du för färdig anläggning. Ni kompletterar och stöttar varandra kompetensmässigt och utgör; tillsammans med planarkitekter, tekniskt ansvariga med flera; bollplank för varandra i det löpande arbetet. I gruppen för trafikplanering inom SNS ingår även flera medarbetare från trafikenheten. Denna uppgift beräknas utgöra 70 % av arbetstiden.

På övriga 30 % kommer du att samverka med trafikenhetens medarbetare i strategiska frågor och säkerställa ett hela staden-perspektiv. Du zoomar ut och ser de stora sambanden, trafiksystemet som helhet och påverkan på staden som gestaltad livsmiljö. Du medverkar därmed till att säkerställa trafikens funktionsbehov och stadsmiljöernas utveckling i samverkan med övriga enheter inom avdelningen samt förvaltningen. Du kommer också att svara på remisser och bidra till utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen. Vi har stora möjligheter att utforma en intressant och utmanande tjänst tillsammans.

Vi vill att du har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning på trafik, logistik eller infrastruktur, alternativt har förvärvat motsvarande kompetens genom lång erfarenhet. Kunskap och erfarenhet av hela planeringsprocessen från tidiga skeden till genomförande och driftsfrågor samt erfarenhet av granskning av projekterade handlingar är starkt meriterande. Vi ser gärna även att du har en bred erfarenhet av olika roller inom trafikplaneringen, från kommunal planering till analyserande konsult. Du är naturligt orienterad bland de olika nyckelaktörerna såsom Trafikverket, Trafikförvaltningen, Region Stockholm och grannkommuner. Den samlade erfarenheten gör att du snabbt kan navigera i utmanande frågor och hitta rätt person för att leverera lösningar, enskilt eller i team. Du har en stark analytisk förmåga och känsla för visuell representation.

Som person trivs du bra i samverkan och väljer smidiga vägar framåt. Rollen kräver en förståelse för olika aktörers perspektiv; en diplomatisk förmåga tillsammans med ett stort mått av tålamod och lösningsfokus.

Tillsammans skapar Trafikenheten och Projekt nya stadskärnan en arbetsmiljö som är varm, tillåtande och i full fart framåt. Vi är varandras arbetsmiljö och jobbar medvetet för att skapa flexibilitet och struktur.

Befattningen är en tillsvidareanställning med önskat tillträde så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökan via e-post. Ansök senast den 14 maj, 2021. Lämpliga kandidater kan komma att kallas till intervju under ansökningstidens gång.

Välkommen med din ansökan!

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Mer info
Område Sundbyberg
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.sundbyberg.se
Sista ansökningsdag 14 maj 2021 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Sundbybergs stad växer så det knakar, men har lyckats bevara fördelarna med att vara en liten kommun. Det innebär att det är nära till beslut och att våra medarbetare känner att de kan vara med och påverka verksamheten. Det gör arbetet extra roligt.