Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på enheten för ekonomiskt bistånd arbetar vi med brukarens behov i fokus. Vi strävar efter att hålla hög kvalitet i utredningar och dokumentation. På enheten arbetar sammanlagt 19 engagerade, stolta och skickliga medarbetare. De har olika ansvarsområden och inriktningar. Vi arbetar för ökad brukarmedverkan, och parallellt också med nya metoder och nya arbetssätt för att förbättra människors väg till självständighet och egenförsörjning. Inom enheten sätter vi stort värde på att skickliggöra varandra genom att använda oss av varandras kompetens och synliggöra det vi är bra på. Vi ligger i framkant med att arbeta systemiskt, i team kring brukarens behov och vi tar tillvara på värdet att ständigt utvecklas i våra yrkesroller. Utifrån det har vi satsat på att ha en traineeanställd och socionomstudent inom enheten, vilket hjälper oss utforska våra arbetssätt och föra in nya perspektiv. Alla medarbetare ses som nyckelpersoner för att driva verksamheten framåt. Arbetet inom enheten ska präglas av rättssäkerhet, professionalitet och ett etiskt förhållningssätt, där brukarens delaktighet är avgörande. Rätt insats, till rätt person, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad är vår strävan.

Vi har ett nära samarbete med övriga enheter inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sundbyberg. Tillsammans med övriga förvaltningen sitter vi i Sundbybergs stadshus som är beläget i moderna lokaler i Hallonbergen.

Som socialsekreterare kommer du ingå i ett team bestående av socialsekreterare och administrativa handläggare. Du har fokus på brukarnas involvering, vill arbeta processinriktat och åstadkomma resultat. Du ska ha ett intresse av att utveckla verksamheten tillsammans med övriga medarbetare. Vi erbjuder alla nya medarbetare kompetensutveckling och stöd i det dagliga arbetet.

Dina arbetsuppgifter är att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd utifrån bedömningsinstrumentet Instrument X, men framförallt arbeta med socialt förändringsarbete som mobiliserar och utvecklar den sökandes egen förmåga och kompetens. Det ska finnas ett tydligt barn- och brukarperspektiv i vårt arbete, med målet att alla våra medarbetare ska känna delaktighet och stolthet i sitt arbete. Som stöd i arbetet har vi administrativa handläggare för att frigöra tid för socialt förändringsarbete.

Vi vill att du har socionomexamen. Du har helhetssyn och ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är kreativ och kommer ofta med nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Du har personlig mognad och är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har ett professionellt bemötande och är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.

Du har även en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har en personlig mognad och ett professionellt förhållningssätt. Vi sätter stort värde på personlig lämplighet. Kunskaper om verksamhetssystemet Treserva är meriterande. Vidareutbildning i motiverande samtal (MI) och erfarenhet av instrument X (MIX) är önskvärt.

Vi erbjuder dig en kreativ och proaktiv förvaltning med möjlighet till professionell utveckling och utbildningar. Från hösten 2016 har vi infört ett traineeprogram för socionomstuderande och införandet av en yrkesintroduktion är påbörjat. Vi är måna om att vara en viktig länk mellan socialhögskolan och yrkeslivet och erbjuder en god introduktion till socialsekreteraryrket.

Sundbybergs stad erbjuder friskvårdsbidrag, personalstödstjänst och möjligheten att växla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 31 januari 2019. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Rekryteringsprocessen fortgår löpande och intervjuer kan ske under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Mer info
Område Sundbyberg
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.sundbyberg.se
Sista ansökningsdag 31 jan (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Sundbybergs stad växer så det knakar, men har lyckats bevara fördelarna med att vara en liten kommun. Det innebär att det är nära till beslut och att våra medarbetare känner att de kan vara med och påverka verksamheten. Det gör arbetet extra roligt.