Avdelningschef för Teledriftcentralen

Avdelningschef för Teledriftcentralen

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten.

FMTIS Driftenhet (DriftE) genomför driftövervakning samt underhåll och fjärravhjälpande åtgärder inom Försvarsmaktens strategiska nät, vilket är en förutsättning för Försvarsmaktens ledningsförmåga i fred, kris och krig. DriftE utövar funktionen FM nätoperatör samt fördelar och prioriterar uppgifter till FMTIS Genomförandeenheter (GE) avseende drifts-, utbyggnads- och underhållsuppgifter på ledningssystem. Enheten har 300 anställda fördelade på 6 avdelningar, varav Teledriftcentralen är en av dessa.

Som Chef Teledriftcentralen (TDC) ansvarar du för driftövervakning och fjärravhjälpande åtgärder inom Försvarsmaktens strategiska nät. TDC är uppdelat på 4 sektioner: TDC Bålsta, TDC Örebro, SA-sektion, Rakelsektion. TDC bedriver verksamhet 24/7.

FMTIS uppdrag inom och utom Försvarsmakten innebär snabba tempoväxlingar, du måste därför känna dig bekväm med att kvickt skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter. Verksamheten är i en expansiv fas vilket ställer stora krav på dig som chef att hantera och bejaka förändringar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Leda den dagliga verksamheten vid Teledriftcentralen.
 • Ansvara för personalplanering.
 • Ansvara för personaladministration inom egen avdelning.
 • Ansvara för löneadministration inom egen avdelning.
 • Ansvara för individual- och utbildningsplanering.
 • Ansvara för utbildning inom ramen för egen verksamhet.
 • Genomför budgetering och periodiska redovisningar.
 • Genomföra löne-, medarbetar- och avvecklingssamtal.
 • Medverka i mindre arbets- och projektgrupper.
 • Ingå i enhetens ledningsgrupp.
Kvalifikationer
 • Officer nivå OF-3 alternativt OF-2/OR-8 med mycket goda vitsord.
 • Erfarenhet av personalansvar.
 • B-körkort.
Meriterande
 • Ledningssystemofficer
 • Erfarenhet av övervakning och driftverksamhet.
 • Erfarenhet av FM Telekominfrastruktur och ledningssystem.
 • Erfarenhet av personalansvar för civila medarbetare.
 • Erfarenhet av motsvarande verksamheter inom näringsliv eller annan myndighet.
Personliga egenskaper
 • Du är en synlig ledare som vill arbeta nära och genom din personal.
 • Du har en engagerande och motiverande ledarstil samt är öppen och tydlig i din kommunikation.
 • Du har förmågan att prioritera och modet att välja bort.
 • Du är analytisk, kunnig och kan ta till dig ny kunskap och dela med dig av den.
 • Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer med såväl interna som externa kontakter.
 • Att visa respekt för andra och samarbeta för att tillsammans nå bästa resultat är din utgångspunkt.
 • Du är noggrann och strukturerad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. Försvarsmakten återanställer för närvarande individer med officersbakgrund.

Övrigt

Tillsvidareanställning (sex månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten). Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort: Bålsta eller Örebro.

Arbete kommer även att ske på annan ort.

Lön: Individuell lönesättning.

Upplysningar om befattningen lämnas av enhetschef Johan Strömquist. För frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-generalist Magnus Johansson.

Fackliga företrädare

SACO Pär Lohman

OFR/S Martin Sparr

SEKO Matz Felix

OFR/O Håkan Larsson

Samtliga nås genom växeln: 019-393500

Sista ansökningsdag : 31 januari 2020

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 400 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.

Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Eskilstuna
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 31 jan 2020 (3 dagar kvar)