Miljöansvarig till Sweboat - båtbranschens riksförbund

Miljöansvarig till Sweboat - båtbranschens riksförbund

Sweboat söker båtbranschens miljöprofil!

Miljöfrågorna är oerhört känsliga för båtlivet och påverkar alla som är på sjön.

Vi har kopplat greppet om miljöfrågorna, tagit flera initiativ och startat projekt de senaste åren som har lett till en kraftigt ökad medvetenhet i branschen och en hel del konkreta åtgärder. Detta har skapat en väsentligt bättre kännedom om våra initiativ bland myndigheter, kommuner och forskare/institutioner och givit oss en respekterad position.
Vi har idag vårt Miljöprogram för varv och marinor, Sweboats Miljöfond, Sweboats Miljöpris, projektet Saneringsåtgärder för båtuppställningsplatser, det nationella återvinningssystemet Båtretur, Miljöseminarier och flera andra konkreta projekt
 • Men vi nöjer oss inte med det!
Miljöfonden måste få fler insamlare, våra insamlare ska söka bidrag, vårt projekt "Saneringsåtgärder för båtuppställningsplatser" ska lanseras och det ska upphandlas entreprenörstjänster för våra medlemmar.
Vårt samarbete inom Båtretur måste utvecklas och förstärkas, ett eventuellt kommande producentansvar måste analyseras och utfasningen av gamla tvåtaktsmotorer måste sätta fart. Listan kan göras lång och det är viktiga frågor som vi nu vill ge ännu högre prioritet.

Vi söker en båtintresserad projektledare med stort miljöintresse som kan fortsätta driva, utveckla och administrera vårt Miljöprogram för varv och marinor men också ta nästa steg; att på allvar ta ett proaktivt helhetsansvar för miljöfrågorna för tillverkning, hantering, användande och återvinning av båtar. Detta tillsammans med branschen, myndigheter, institutioner och forskare.

Du ska;
 • kunna prata med både forskare och varvsägare, dvs förstå både båtbranschen och akademin.
 • kunna ge grundläggande råd till medlemmar i miljöfrågor.
 • identifiera och ansöka om nya miljöprojekt nationellt och inom EU.
 • starta upp utbildningar inom miljöområdet.
 • driva redan startade miljöprojekt och identifiera nya.
Vi arbetar redan idag med påverkansarbete för att få till en långsiktig skrotningspremie för uttjänta båtar och den behöver också innefatta en premie för gamla tvåtaktsmotorer, men även här finns det mer att göra.

Du kommer också
 • Stå på barrikaderna för att sätta fart på branschen på ett engagerande sätt. Det finns mycket kvar att göra!
 • Bygga nätverk och relationer med institutioner, myndigheter och universitet.
 • Hålla koll på Miljöfonden
 • Få fler att ansluta sig till fonden och motivera till att söka bidrag.
 • Upprätta en årsplan för Sweboats Miljöarbete.
 • Initiera och projektleda vårt nya Klimat & Miljöprogram.
 • Vara drivande och sammankallande i vår Miljögrupp.
 • Vara en supportfunktion för våra medlemmar.
Personprofil
 • Du behöver ha erfarenhet av egen båt för att förstå uppdraget och för att på ett både strategiskt och pragmatiskt sätt kunna hantera och driva alla båtlivets miljöfrågor.
 • Du behöver inte vara utbildad inom miljöområdet men erfarenhet av att driva miljöprojekt är förstås meriterande.
 • Du ska vara duktig på att skriva texter, göra presentationer, hålla föredrag eller använda annan media som bär fram budskapet till målgruppen.
 • Du ska kunna planera och genomföra olika evenemang som t.ex. konferenser och möten.
Kompetens
Du ska;
 • ha en god helhetsbild av båtlivets miljöpåverkan och ha förmåga att angripa dem på ett processorienterat sätt.
 • ha någon form av eftergymnasial eller annan utbildning
 • kunna skapa relationer och förtroende hos våra medlemmar.
En del av Sweboat-teamet
Du kommer vara en del av teamet när det gäller allmänna sysslor som att hjälpa medlemmar med alla typer av praktiska frågor, planera och delta på våra båtmässor och på våra Sweboatdagar och andra evenemang.
För att trivas hos oss bör du
 • Vara en kreativ realist som kan omsätta en bra idé till verklighet där du själv är drivande.
 • Vara noggrann, driven och samtidigt ha tålamod och uthållighet.
 • Bidra med bra stämning på jobbet.
 • Tycka om att möta människor och skapa relationer med dem.
Är du intresserad?
Kontakta vår VD Mats Eriksson, 0703-42 06 99 eller me@sweboat.se

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med ca 400 medlemsföretag. Verksamhetens målsättning är att främja och värna gemensamma båtintressen, skapa gynnsamma verksamhetsbetingelser för branschen, vara branschens talesman och remissorgan, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället samt medverka till en positiv inställning till båtlivet.
Mer info
Kontaktperson Mats Eriksson
Telefon 070 342 06 99
Email Mejla Mats Eriksson
Område Stockholms stad
Yrkesroll Miljö & Djurvård, Miljö
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.sweboat.se
Sista ansökningsdag 15 feb 2023 (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med ca 400 medlemsföretag. Verksamhetens målsättning är att främja och värna gemensamma båtintressen, skapa gynnsamma verksamhetsbetingelser för branschen, vara branschens talesman och remissorgan, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället samt medverka till en positiv inställning till båtlivet.