Hoppa till innehåll
Ansök nu
Bolagsjurist med inriktning dataskydd/GDPR
Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Vi erbjuder dig skogen – ett av våra viktigaste verktyg för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning. Dessutom en vacker arbetsplats. För att motverka hotet från klimatförändringar och mot den biologiska mångfalden behöver vi skogsmark och skogsråvara. Sveaskog är statens skogsbolag och vår uppgift är att leverera skogsråvara och förvalta skogsmarken. För att klara detta på ett långsiktigt hållbart sätt har Sveaskog antagit ett program för hållbart skogsbruk. Nu behöver vi fler intresserade och kompetenta människor som vill vara med på den resan.

Om jobbet
Dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter är att koordinera och samordna Sveaskog-koncernens arbete med efterlevnad av regleringen för hantering av personuppgifter. I rollen ingår följande:
  • Ge stöd och råd till medarbetare kring praktisk tillämpning av dataskyddsregelverket
  • Bistå verksamheten med juridiska bedömningar och vid personuppgiftsincidenter
  • Upprätta och granska intern dataskyddsdokumentation såsom konsekvensbedömningar, intresseavvägningar, integritetsnotiser, interna styr- och stöddokument etc.
  • Agera kontaktperson i dataskyddsfrågor såväl internt som externt
  • Bistå vid upprättande och förhandlingar av biträdesavtal
  • Genomföra utbildningar för medarbetare och omvärldsbevakning inom området
  • Avrapportera arbetet inom området till koncernledning och styrelse
Utöver ovan ingår även att biträda koncernens samtliga enheter och dotterbolag i andra juridiska frågor såsom upprättande och förhandling av avtal, genomföra rättsutredningar och legala riskbedömningar.

Stationering på något av våra Sveaskogskontor. Du rapporterar till chefsjuristen och ingår i juridikenheten, som utöver chefsjuristen består av två bolagsjurister och en paralegal.

Om din kompetens
Du har en juristexamen samt minst två års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från advokatbyrå, bolag, myndighet eller motsvarande. Du har goda kunskaper i dataskyddsregelverket och erfarenhet av arbete med informationssäkerhet är meriterande. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Om dig
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är ansvarstagande, affärsmässig, självständig, noggrann, har en hög integritet och tycker att det är roligt att arbeta operativt med frågor som rör dataskydd och GDPR.

Välkommen med din ansökan!
Sök tjänsten senast den 11 juni. Urval kommer att ske löpande.

Har du frågor? Kontakta Chefsjurist Christine Leandersson, christine.leandersson@sveaskog.se alternativt 010-471 82 66.

Fackliga kontaktpersoner är för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 010-544 99 75, för Akademikerföreningen Sara Östh, tel 010-544 97 11 och för Unionen Stig Sjöberg 08-655 90 58.

Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.
Mer info
Kontaktperson
Christine Leandersson
Telefon
Email
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
11 juni 2023 (9 dagar kvar)
Ansök nu

Liknande jobb