Dataskyddsombud (DPO)

Dataskyddsombud (DPO)

Som DPO kommer du att utveckla och driva Securitas Sveriges arbete med personuppgiftshantering. Du blir en del av en verksamhet där alla är olika, men där alla delar samma engagemang: att skapa trygghet i samhället.

I din roll kommer du fungera som supportfunktion inom bolaget i både enkla och mer komplexa ärenden. Du kommer ha många kontaktytor både internt, i flera av koncernens bolag och externt. Som person gillar du att komma med förbättringsförslag samtidigt som du förstår vikten av att dina idéer ska fungera i praktiken och enligt gällande lagar, krav och förordningar.

Några huvudområden du kommer ansvara för:

  • Följa upp och bedöma regelefterlevnad i Securitas Sveriges verksamhet, i olika projekt och gentemot våra leverantörer.
  • Att hjälpa organisationen att förbättra det praktiska dataskyddsarbetet genom att ge stöd och råd samt hantera dataskyddsfrågor gentemot anställda och kunder.
  • Utföra risk- och konsekvensanalyser.
  • Vara behjälplig i att utvärdera teknisk- och organisatorisk säkerhet.
  • Revidera och ta fram internt styrande dokument.
  • Delaktig i att hantera register över behandlingar och registrerades rättigheter.

Securitas omfattas av Lag om bevakningsföretag med tillhörande förordning och föreskrift samt av många delar i säkerhetsskyddslagens krav. Det är därför meriterande att ha en förmåga att läsa och förstå juridiska texter och författningar.Kvalifikationer
  • Har kunskaper om dataskyddsfrågor och datalagstiftning (GDPR).
  • Har eget driv och en vilja att på ett pragmatiskt sätt förstå och förbättra verksamhetens dataskyddsarbete.
  • Har en vana av att förstå, ta fram och granska instruktioner, avtal och textunderlag.  
  • Har några års erfarenhet av arbete i en större och personalintensiv organisation med olika verksamhetsområden.

Som person har du ett självständigt driv och en stark integritet i sakfrågor. Du har förmågan att kunna balansera affärsmässighet med behovet av informationssäkerhet. Att kunna bryta ner övergripande strategier till konkreta aktiviteter och initiativ ser vi som viktigt i ditt uppdrag. Du har förmågan att förutse och minimera risker. Din goda förmåga att kommunicera, skapa förtroende, coacha och bygga nätverk inom organisationen ser vi som en viktig egenskap.Ytterligare information

Securitas finns i hela landet varpå tjänsteresor kommer förekomma. Placeringsort är Stockholm eller i närheten i någon av de andra storstadsområdena.

I den här rekryteringen samarbetar Securitas med rekryteringsföretaget AIMS International Sweden, www.aimsinternational.com. Har du några frågor om tjänsten ber vi dig kontakta Göran Arvidson, goran@aimsinternational.se

Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Data & IT, Övrigt, IT-Kvalitetssäkring & Säkerhet
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 5 mars 2023 (30 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I över 85 år har vi på Securitas sett till att människor känner sig trygga i sin vardag. Åren ger oss erfarenhet och kompetens som vi behöver när vi nu blickar framåt. För vi är övertygade om att den trygghet och säkerhet som vi står för kommer att vara viktigare än någonsin i framtiden.

Numera har vi kollegor över hela världen. Det betyder att vi har samlat ännu mer kompetens och kunskap inom Securitas. Och som Sveriges största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan.

Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.