Hoppa till innehåll
Försvarsmakten logotyp

Stabssjuksköterska till Rikshemvärnsstaben, Stockholm

Ansök nu
Är du intresserad av att förstärka och förbättra den försvarsmedicinska funktionen? Rikshemvärnstaben växer och nu söker vi dig som vill arbeta i rollen som stabssjuksköterska. Rollen innebär att skapa en försvarsmedicinsk bredd, i syfte att utveckla såväl hemvärnsförbanden som totalförsvarets sjukvårdsystem på militärregional nivå. Välkommen med din ansökan!

Hemvärnet
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen. Rikshemvärnsstaben, (RHS) är Rikshemvärnschefens stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen samt utveckla stridskraften Hemvärnet. Stridskraften Hemvärnet består av olika typer av krigsförband och verksamheter med stridsskola, fyra militärregioner med staber, militärregionförband, 40 hemvärnsbataljoner samt ett antal territoriella förband. Stridskraften är under stark tillväxt där antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000 till år 2024.

Om enheten

Rollen ingår i Stödavdelningen, Logistiksektionen som består av ca 15 kompetenta och engagerade medarbetare inom områdena Logistikledning, Försvarsmedicin, Teknisk Tjänst, Transport och Förnödenhetsförsörjning. Sektionen har det övergripande ansvaret att produktionsleda den försvarsmedicinska förmågan i stridskraften, med stridskraftsöverläkaren som främste företrädare. Övning och utbildning av stridskraftens krigsförband utgör en viktig del i detta. Inom Försvarsmedicin arbetar idag även en erfaren veterinär och man fokuserar tillsammans på resultat genom ett gott samarbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Den försvarsmedicinska arbetsgruppen omhändertar samtliga försvarsmedicinska ärenden som hanteras på försvarsgrensstabsnivå. Vidare har arbetsgruppen beredskap för att kunna stödja och följa upp inom alla ingående delområden i funktionen försvarsmedicin.

Som Stabssjuksköterska biträder du sektionschefen huvudsakligen inom verksamhetsområden rörande funktionen försvarsmedicin och på övergripande ledning och koordinering inom funktionens delområden:
 • försvarsmedicinsk utbildning- och vidmakthållande
 • försvarsmedicinsk verksamhetssäkerhet
 • frågor som rör medicinsk kvalitet
Du leder och deltar i projekt och har en stor del samverkan med täta kontakter inom Högkvarteret, med funktionscentrum och med försvarsgrensstaber. Du stödjer också de försvarsmedicinskt utbildningsansvariga och de medicinska verksamhetscheferna vid militärregionerna. Vidare ska beslutsunderlag till Rikshemvärnschefen beredas då man som funktionsrepresentant deltar i och leder stabsarbete.

Krav

Kvalifikationer
 • Legitimerad sjuksköterska med väl vitsordad bred civil erfarenhet av kliniskt arbete inom sjukvården samt inom för befattningen relevanta övriga ovan beskrivna verksamhetsområden
 • Relevant erfarenhet av verksamhetsledning
 • Relevant erfarenhet av utbildningsverksamhet och totalförsvarsfrågor
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska språket
 • Körkort B
Personliga egenskaper

För att både trivas och passa i befattningen ser vi att du är en person med god samordnings- och samarbetsförmåga, struktur och god förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar. Du har god kommunikativ förmåga, är prestigelös och trivs i en miljö som ständigt utvecklas. Vidare ser vi att du uppskattar växlingen mellan självständigt arbete och samarbete. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Meriter
 • Relevant militär kompetens, önskvärt är yrkesofficer/reservofficer
 • Militär stabsutbildning
 • Relevant erfarenhet av stabsarbete
 • Militär försvarsmedicinsk utbildningserfarenhet
 • Formell försvarsmedicinsk instruktörskompetens
 • Militär systemförståelse och kännedom om fältförbands försvarsmedicinska förutsättningar och begränsningar
 • Kontaktnät och erfarenhet av civilt lednings-, utbildnings- och/eller utvecklingsarbete, gärna inom totalförsvarsområdet
 • Erfarenhet från tjänstgöring i Försvarsmaktens insats-och krigsförband
Övrigt

Anställningsform: OF-SK (officer med särskild kompetens). Heltid (100 %). Tillsvidareanställning med provanställning sex månader. Resor och helgarbete förekommer i rollen.

Arbetsort: Stockholm

Upplysningar om befattningen: Stridskraftsöverläkare Erik Mattsson: 076-611 21 20

Upplysningar om rekryteringsprocessen: HR-Specialist Anna Aurell-Nylander 076-610 52 34

Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 29 september 2023 och din ansökan bör innehålla både CV och personligt brev.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.

Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes
Mer info
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
29 sep. 2023 (4 dagar kvar)
Ansök nu

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare