Hoppa till innehåll
Försvarsmakten logotyp

Stabsofficer till Stabsavdelningen, Rikshemvärnsstaben

Ansök nu
Stridskraften Hemvärnet är i stor tillväxt och planeras från 2023 bli en självständig stab vid sidan av Flygvapnet, Marinen och Armén. Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, regionala utbildningsgrupper och totalt 40-talet hemvärnsbataljoner. Antalet fast anställda är ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden är ca 22 000.

Rikshemvärnsstaben (RHS) är idag en del av Högkvarteret och rikshemvärnschefens centrala stab. RHS leder och inriktar förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet.

Om befattningen

Rikshemvärnsstaben utvecklas kontinuerligt, så även stödet till Rikshemvärnsstabens ledning och Rikshemvärnschefen samt ställföreträdare. Stabsavdelningen består av två sektioner där den ena utgör chefsstödet till Rikshemvärnscheferna och den andra stöd för ledning och koordinering av Rikshemvärnsstaben. Dina uppgifter kommer att varierar från praktiskt stöd till Rikshemvärnschefen samt ställföreträdare och Rikshemvärnsstabens ledning, till att planera besök, möten och evenemang. Som del av stabsavdelningen kommer du också att stödja med avdelningens övergripande uppgifter inom ramen för koordinering av Rikshemvärnsstaben.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stabsofficer stödjer du främst stf RIKSHVC i den dagliga verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
 • Utgöra del av stf RIKSHVC kontakt gentemot övriga delar av FM samt andra organisationer, företag och myndigheter
 • Samverka med övriga delar i FM vid möten och föredragningar
 • Delta i framtagande av underlag, agendor, sammanställningar av möten, beredningar och föredragningar
 • Ansvara, planera och delta vid stf RIKSHVC resor och besök nationellt och internationellt
 • Föra anteckningar vid genomförda möten och resor som ska återrapporteras till staben
 • Stödja chefssekreteraren i att föra stf RIKSHVC kalender samt utföra nödvändiga bokningar inför dennes åtaganden.
 • Arbeta i nära samarbete med RIKSHVC adjutant och sekreterare
 • Du ska vara beredd att vid behov ersätta RIKSHVC adjutant
 • Du ska även vara beredd att vid behov stödja stabsavdelningen med övriga uppgifter
KRAV

Kvalifikationer
 • Officersutbildning
 • Aktuell och relevant erfarenhet av koordinering och planering
 • God förmåga att formulera dig i både text och tal på svenska och engelska
 • God användarfärdighet i Office-paketet
 • B-körkort
Personliga egenskaper

Arbetet löses i nära samarbete med stf RIKSHVC varför ett stort mått av integritet och självständighet är av yttersta vikt. Jobbet kräver god flexibilitet och samarbetsförmåga samt skicklighet i att planera både kortsiktig och långsiktig verksamhet. Då arbetet växlar mellan att stödja stf RIKSHVC till att även stödja stabsavdelningens ledning av Rikshemvärnsstaben ställs höga krav på prestigelöshet och förmåga att växla mellan olika fokusområden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Meriter
 • Tjänstgöring vid en militärregionstab eller militärregiongrupp
 • Tjänstgöring vid högre stab
För information om befattningen:

Stf. stabschef Anita Grunwald 070-302 76 16.

För information om rekryteringsprocessen:

HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall 076-610 52 34.

Fackliga företrädare

OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

Övrig information

Befattningsnivå: OR 7. Du är välkommen med din ansökan även om du har en annan grad.

Anställningsform: Heltid

Arbetsort: Stockholm

Tillträde: Enligt överenskommelse

Befattningen innebär en del resande, både inrikes och utrikes. Tjänstgöring utanför ordinarie arbetstid kommer att förekomma regelbundet vilket ställer krav på en hög grad av flexibilitet.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-06-16. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.

Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes
Mer info
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
16 juni 2023 (15 dagar kvar)
Ansök nu

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare