Hoppa till innehåll

SOFU - Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must)

Har du en akademisk examen och vill arbeta som officer inom underrättelse- och säkerhetstjänst?

Nu öppnar Must upp för ansökan till Särskild Officersutbildning (SOFU). Vi söker dig som har en akademisk examen om minst 180 hp och vill kombinera det med en officersexamen för att arbeta som underrättelse- och säkerhetsofficer (undsäkofficer).

Om arbetsplatsen

Must ger unika beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges säkerhet, både till regeringen och till överbefälhavaren (ÖB).

Must bedriver verksamhet inom fem verksamhetsområden: Försvarsunderrättelsetjänst, Militär underrättelse- och säkerhetstjänst, försvarssektorns säkerhetsskydd och totalförsvarets signalskydd. Must bidrar också till att Försvarsmaktens förmågor utvecklas och att förbanden har en god hot- och lägesuppfattning. Must löser sina uppgifter med mycket hög integritet och utvecklas kontinuerligt för att kunna möta morgondagens och framtidens förändrade krav för ett säkrare Sverige i en osäker värld. Detta ställer stora krav på att medarbetarna har såväl djup som bred kompetens inom en mängd olika områden.

Tjänsten erbjuder

Din uppgift som undsäkofficer innebär bland annat att kunna planera, leda och genomföra analys gällande olika aktörers avsikter, hur omvärlden utvecklas och vilka säkerhetsåtgärder som är relevanta. På samtliga förband och staber i Försvarsmakten finns det personal som arbetar med underrättelse- och säkerhetstjänst, både de som verkar i Sverige och utomlands. Undsäkofficeren förväntas, framförallt tidigt i sin karriär, att delta i det praktiska arbetet vid produktionen av det underlag som sedan delges beslutsfattare. Efterhand kommer det praktiska arbetet i många fall ersättas av ledande befattningar där officeren istället förväntas leda ovannämnd produktion.

Du som läser SOFU gör det inom ramen för din anställning. Du anställs enligt 20 § i officersförordningen och får därefter en officersutbildning. SOFU riktar sig till dig som innehar sådana kompetenser som inte kan skapas inom Försvarsmaktens ordinarie utbildningssystem och syftar till att ge dig förmågan att vara officer. Då officeren i sin tjänst, direkt eller indirekt, är delaktig i att leda den väpnade striden måste du förstå stridens komponenter. Du kommer därför påbörja din anställning med att utbildas för att uppnå rätt kompetens och först därefter börja arbeta i din tänkta befattning.

Detta är första gången som Must öppnar upp för SOFU. Det kommer upprättas en kompetensplan som tydliggör dina fortsatta karriärvägar inom Försvarsmakten efter genomförd officersutbildning. Med tiden kommer du att tillägna dig breda kunskaper och färdigheter inom teori, praktik och beprövad erfarenhet inom underrättelse- och säkerhetstjänst som omfattar såväl militär- som myndighetslogik. Vi ser positivt på ett långsiktigt engagemang med dig. Detta är en närmast unik möjlighet att kombinera officersutbildning med ämneskunskaper, metoder och hantverk som tillämpas inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Kvalifikationer
 • Du har en akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola samt ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp inom ett ämnesområde som anses relevant av arbetsgivaren. Examen behöver inte vara erhållen vid ansökan utan skall finnas vid anställning. Utländsk examen ska vara validerad av Universitets- och högskolerådet (UHR).
 • Du uppfyller kraven i 9§ officersförordningen (2007:1268) gällande tjänstbarhet, vilket bland annat innebär att du måste vara svensk medborgare, att du måste klara säkerhetsprövning samt uppfylla såväl fysiska som medicinska krav. Du måste vara godkänd i samtliga tester vid plikt- och prövningsverket som genomförs för att säkerställa detta.
 • Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.
 • Du har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvarande med godkänt resultat.
 • Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
 • Vi ser gärna sökande med teknisk inriktning på sin examen, exempelvis inom områden som cyber, geografiska informationssystem (GIS), data management, artificiell intelligens eller teknisk exploatering. Vi vill dock vara tydliga med att våra faktiska behov är avsevärt bredare och vi utesluter inte sökande från andra ämnen än de exemplifierade.
 • Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
 • B-körkort.
Personliga egenskaper
Du går in i en Försvarsmakt i tillväxt och förväntas att på sikt ha förmåga att verka och leda i en komplex operationsmiljö. Vi söker dig som är ansvarstagande, prestigelös och kan hantera nya situationer efterhand. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp vilket kräver en mycket god samarbetsförmåga. Arbetet kräver att du är uthållig och att du klarar av att hantera tempoväxling snabba omställningar och prioriteringar utifrån plötsligt uppkomna mål. Du behöver kunna urskilja relevanta värden ur stora mängder information och sedan förhålla dig källkritiskt till dessa. Inte sällan behöver detta ske under stor tidspress som stöd till livsavgörande beslut. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som officer kommer du ansvara för dina egna och andras handlingar samt hur detta påverkar såväl uppgift som anseende. Du förväntas kunna fatta beslut som både kan rädda och kosta liv. Mycket höga krav kommer att ställas på din förmåga att reflektera kring, hantera och följa de moraliska riktlinjer som följer med anställningen.

Övrigt
 • Du anställs tillsvidare i Försvarsmakten med 6 månaders provanställning och påbörjar utbildningen direkt i anslutning till anställning. Utbildningen genomförs med lön och övriga förmåner enligt gällande avtal.
 • Utbildningen är undantagen från arbetstidsreglering. Detta innebär att inga arbetstidsberoende ersättningar utbetalas under studietiden. Grundarbetstiderna är 08.00-16.30. Kvällstjänstgöring samt tjänstgöring på andra orter förekommer. Vid några få tillfällen kommer tjänstgöring på helg samt natt förekomma.
 • Utbildningstiden är initialt 20 månader.
 • Rekryteringsprocessen innefattar inledande intervju och prövning hos Plikt och prövningsverket (PPV), i huvudsak i Stockholm eller Malmö. Om du går vidare i rekryteringen så åtföljs det av fördjupade prövning inkluderande säkerhetsprövning.
Här kan du läsa mer om Must.

Här kan du läsa mer om SOFU.

Här kan du läs mer om kraven för anställning som officer.

Här kan du läsa mer om Försvarsmaktens uppförande kod.

Tillträde: Anställningen påbörjas i juni 2024. Hantering och urval hanteras löpande. Besked om anställning kan påräknas tidigast en månad innan anställning.

För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen: mejla hkv-rekrytering-must@mil.se. Vänligen skriv "SOFU" i ämnesraden.

Fackliga företrädare: Anders Markow för SACO, Roger Ericsson för OFR/O, Katarina Kruse för SEKO och Maria Ekelund för OFR/S. Samtliga nås via växeln 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-14. Din ansökan skall innehålla CV, utbildningsbevis efter genomförd grundutbildning, examensbevis alt studieintyg samt ett ansökningsbrev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Försvarsmakten logotyp
Sök jobbet
Sista ansökningsdag
14 jan. 2024 (41 dagar kvar)
Typ av anställning