Verksjurist

Verksjurist

Tullverket söker verksjurist

Tullverkets rättsavdelning är ansvarig för rättslig styrning och rättsligt stöd inom Tullverket och ansvarar bl.a. för Tullverkets föreskrifter och andra styrdokument, remissyttranden, kontakter med Regeringskansliet i frågor om nationell lagstiftning samt frågor av principiell eller väsentlig betydelse avseende tolkning av gällande rätt. Avdelningen hanterar överklaganden till förvaltningsdomstol och ansvarar för Tullverkets diarium och arkiv.

Avdelningen är indelad i fyra enheter: enheten för tullrätt, enheten för fysisk kontroll och straffrätt, enheten för allmän förvaltningsrätt och enheten för informations- och arkivförvaltning. Avdelningen har i dag drygt 50 anställda. Avdelningen har anställda i Stockholm, Malmö och Göteborg. Avdelningen leds av myndighetens rättschef och varje enhet har en enhetschef. Inom avdelningen finns funktionerna dataskyddsombud samt av regeringen utsett allmänt ombud enligt tullagen.

Enheten för fysisk kontroll och straffrätt är ansvarig för rättslig styrning och stöd inom rättsområdena straff- och processrätt, förbud och restriktioner samt fysisk kontroll. Enheten handlägger också klagomåls- och skadeståndsärenden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Det dagliga arbetet innefattar stöd genom rättsutredningar och muntlig rådgivning till verksamheten. I tjänsten ingår också att medverka som juridisk resurs i Tullverkets omfattande projektverksamhet med rättsliga analyser och ställningstaganden. Härutöver ingår uppgifter såsom att skriva remissyttranden, delta i lagstiftningsarbete och arbeta med granskning av föreskrifter och andra styrdokument. Den aktuella tjänsten innefattar bl.a. att ge rättsligt stöd i frågor gällande hemliga tvångsmedel, krisberedskap och civilt försvar.

Vi söker dig som har:
  • Jur.kand., juristexamen eller motsvarande.
  • Flera års aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
  • Goda kunskaper inom MS Officepaketet.
  • Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
  • Erfarenhet av arbete med anknytning till tullagstiftningen eller med anknytning till det brottsbekämpande området (befogenheter, in-och utförselrestriktioner, underrättelsearbete, straffprocessuella tvångsmedel m.m.).
  • Erfarenhet från domstol eller annan myndighet.
  • Erfarenhet av lagstiftningsarbete.
  • Erfarenhet av att arbeta med EU-rätt.
  • Erfarenhet av arbete i projekt.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som kan arbeta självständigt, är initiativrik, ansvarstagande och litar på din egen förmåga. Du är kreativ, lösningsorienterad och drivs av att hitta välbalanserade lösningar på komplexa frågeställningar. Du förstår och analyserar komplexa frågor och problem snabbt och gör förnuftiga och rationella bedömningar. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt och kan urskilja det viktiga men samtidigt ha öga för detaljer. Du genomför och levererar med resultat utifrån överenskommelse.

Vidare kan du kommunicera klart, tydligt och strukturerat. Du talar med övertygelse på ett anpassat sätt utifrån mottagare och kan genomföra effektiva presentationer. Du samarbetar bra med andra och delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information och stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Referensnummer: PER 2022-519.

Placeringsort: Stockholm.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet och som en del i rekryteringsprocessen ingår därför säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Innan en anställning kan komma i fråga kommer du även att drogtestas och vi genomför även en bakgrundskontroll.

För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Cecilia Riddselius, tel. 08-405 02 12. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85.

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Elisabeth Eriksson, tel. 08-405 00 69, och för Saco-S, Lena Edehag, tel. 08-456 58 68.

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 7 juli 2022. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Mer info
Kontaktperson Cecilia Riddselius
Telefon 08-405 02 12
Område Stockholms stad
Yrkesroll Juridik, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.tullverket.se/
Sista ansökningsdag 7 juli 2022 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vill du ha ett meningsfullt och intressant arbete där du bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? I så fall är Tullverket något för dig. Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Inom Tullverket arbetar 2300 medarbetare inom många olika yrkesområden och alla bidrar på olika sätt till vårt uppdrag. Våra kontor finns på många orter runt om i landet från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Vi strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsgivare genom att ge eget ansvar och ha tillit till våra medarbetare och arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö. Hos oss finns medarbetare med hög och varierande kompetens vilket skapar en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter att lära sig nya saker och utvecklas i sin yrkesroll.