Enhetschef för produktionsstöd

Enhetschef för produktionsstöd

En av Filminstitutets viktigaste uppgifter är att fördela stöd till produktion av värdefull svensk film, samt att säkerställa att den når sin publik.

Som Enhetschef för produktionsstöd bidrar du till att realisera de statliga målen för svensk film med att fördela filmstöd enligt Filminstitutets uppdrag. Du leder produktionsstödsenheten som ansvarar för den konstnärliga värderingen av ansökningar och granskar de ekonomiska, tekniska och personella förutsättningarna för produktionernas genomförande. Enheten består av 16 medarbetare varav sju är konsulenter, sju inom administrationen och två som fördelar stöd från "Kreativa Europa". Som Enhetschef rapporterar du till Avdelningschefen för Filmstöd och ingår i ledningen av avdelningen tillsammans med cheferna för enheterna Utland och Distribution & Visning.

Enhetschefen för produktionsstöd ansvarar för:
  • Ledning av enhetens arbete med att fördela filmstöd enligt Filminstitutets uppdrag
  • Enhetens budget och ekonomi
  • Coacha och leda medarbetarna i deras arbete och skapa goda förutsättningar och förståelse för arbetet och uppdraget
  • Medverka i utveckling av nya och befintliga stödordningar, och av riktlinjer för konsulenternas arbete
  • Gentemot stödmottagare svara för hur och varför stöden fördelats
  • Bevakning av utvecklingen i den nationella och internationella filmbranschen och representera Svenska Filminstitutet i relevanta forum
  • Företräda Filminstitutet i media i samarbete med kommunikationsavdelningen
Enhetschefen för produktionsstöd tillsätts på fem år med möjlighet till förlängning i maximalt ytterligare 5 år. Tjänsten är placerad på Filmhuset i Stockholm.

Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap i ett sammanhang där konstnärliga och finansiella processer är avgörande. Du har kunskap om filmproduktion och svensk filmindustri, bred erfarenhet från film- och/eller TV- branschen samt ett brett kontaktnät. Du har erfarenhet av personal-, ekonomi- och budgetansvar, helst från en större organisation där man arbetar målstyrt och långsiktigt. Du bör ha förståelse för hur statligt finansierad verksamhet fungerar samt erfarenhet av att självständigt förvalta betydande mandat och uppdrag.

Som person behöver du vara tydlig och kommunikativ. I din ledarroll behöver du kunna engagera och entusiasmera dina medarbetare kring organisationens mål och riktlinjer och du står stadigt när det blåser och enhetens beslut blir ifrågasatta. Du har lätt för att bygga relationer, förtroende och samarbeten både internt och externt. Du är en van förändringsledare som drivs av utveckla och förbättra. Du instämmer i att medarbetarnas välmående är vägen till framgång för att nå bästa resultat. Viktigt är att du kan identifiera dig med värdegrunderna; kunskap, respekt och mod.

Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi vill öka mångfalden i organisationen.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev på www.maquire.se senast den 7 oktober 2018. Vid frågor kontakta Christina Fredriksson, Maquire, 0702-71 51 40.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Maquire Sverige AB
Sista ansökningsdag 7 okt (17 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Stiftelsen Svenska Filminstitutet arbetar för att stärka den svenska filmen i alla led - från idé till färdig film, under dess lansering i Sverige och världen, och genom att bevara den för eftervärlden i vårt arkiv. Filminstitutet är en stiftelse som grundades 1963 av staten och filmbranschens olika organisationer. Uppdragen - att stödja produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet och att representera svensk film internationellt - finns definierade i filmpropositionen och i det årliga regleringsbrevet. Mer information finns på filminstitutet.se