Utvecklingsledare - Studieförbundet Vuxenskolan

Utvecklingsledare - Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur! Vill du också vara med att bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle? Välkommen till SV!

Ditt uppdrag
Till Studieförbundet Vuxenskolans Stockholmsavdelning (SV Stockholm) söker vi nu en chef för Enheten för Kultur och organisation. I enhetens ansvarsområde ingår en omfattande musikverksamhet, samverkan med våra grundorganisationer, föreningar och arbetet har också fokus på integration- och asylverksamhet. Arbetet på enheten handlar både om att värna och utveckla samarbetet med befintliga föreningar men också att aktivt uppsöka nya föreningar och projekt. SV Stockholm är organiserad i två enheter: Enheten för Kursverksamhet och Enheten för Kultur och organisation. Vi strävar efter att hitta synergieffekter och samverkan mellan de två enheterna. Totalt på avdelningen så är vi ca 20 tjänstemän och 26 tillsvidareanställda cirkelledare, ca 250 objektanställda och en mängd kamratcirkelledare och volontärer. Avdelningens verksamhetsområde är främst inom Stockholm stad.
Som Utvecklingsledare är du ansvarig för Enheten för kultur och organisation. Du har fullt personalansvar för ca 10 medarbetare och du har också delegerat budgetansvar för enhetens verksamhet. Du leder och utvecklar ditt ansvarsområde och säkerställer att verksamhet följer gällande föreskrifter från stat, region/landsting och kommun samt de etiska riktlinjerna. Utvecklingsledaren rapporterar till Avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Din profil
Vi söker en utvecklingsledare som med sitt ledarskap kan få enheten att utvecklas till att nå fler föreningar, skapa till viss del ny verksamhet och som kan driva ett arbete kring hur vi når nästa generation i vårt samhälle.
För att axla uppdraget söker vi dig som:
 • Har erfarenhet och kunskap om folkbildningens regelverk och bidragssystem.
 • Har dokumenterade tidigare chefs- och ledarerfarenheter.
 • Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap.
 • Har erfarenhet av ideella organisationer och förstår vilken roll föreningslivet har i samhället.
 • Kan arbeta projektorienterat och har goda kunskaper om samordning och ledning.
 • Har erfarenhet av budgetarbete och uppföljning.
 • Har hög digital kompetens och intresse av digitalt lärande.
 • Har kunskap om och förståelse för hur de offentliga och politiska strukturerna fungerar.
 • Uttrycker sig väl i tal och skrift.
Vi ser det dessutom som meriterande om du:
 • Har kunskap om folkbildningens pedagogik och lärande.
 • Interkulturell kompetens
SV värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrund, ålder och livserfarenhet till tjänsten. Tjänsten är på heltid och är placerad i ljusa och moderna lokaler vid Medborgarplatsen på Södermalm.

Din ansökan
Sista ansökningsdag är den 4/10. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta Thomas Lindquist, Rekryteringskonsult, på tel 0704-531353. Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!
Mer info
Kontaktperson Thomas Lindquist
Telefon 0704-531353
Område Stockholms stad
Yrkesroll Utbildning, Administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.youtube.com/watch?v=MJ1QGMdk4ug
Sista ansökningsdag 4 okt 2020 (16 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund, som genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, arbetar för att stärka demokratin. SV vill ge människor möjligheter, därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. SV är en ideell organisation, och vi samarbetar med en mängd organisationer och föreningar. SV är mångfaldens studieförbund, som vill ge alla människor möjlighet att växa. Vi vill bidra till en värld som bygger på hållbar utveckling. Därför är vi en engagerad lokal kraft för föreningsliv, kultur och samhälle i hela Sverige. Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang.