Laboratorieingenjör

Laboratorieingenjör

Vi söker nu en laboratorieingenjör till Avloppsrenings laboratorium i Bromma med inriktning instrumentering, provtagning samt laboratorieanalyser för reningsprocessen. Avdelningen ansvarar för rening av avloppsvatten för 1,3 miljoner människor i Storstockholm och angränsande kommuner. Driftslaboratorium finns idag på våra två avloppsreningsverk i Henriksdal och Bromma.

I samband med vårt stora ombyggnadsprojekt Stockholms framtida avloppsrening behöver vi förstärka våra driftslabb då behovet av analyser med snabba svarstider ökar i samband med att nya reningssteg och ny utrustning driftsätts, funktionstestas och optimeras. Vi behöver därför anställa en ny medarbetare som vill arbeta med att säkerställa att vi har en väl fungerande instrumentpark och bra rutiner för att vår processkontroll (vatten, slam, rötgas, luft).

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
 • svara för det dagliga rutinarbetet med provtagning, provadministration, validering och analyser (fysikaliska, -kemiska- och mikrobiologiska parametrar) samt inrapportering till labbdatasystemet.
 • säkerställa att instrument för processkontroll (vatten, slam, rötgas, luft) kalibreras och sköts på rätt sätt för att leverera kvalitativa mätvärden.
 • ansvara för provtagning-, skötsel- och kalibreringsrutiner
 • ansvara för och utföra underhåll, kontroll och kalibrering av instrument
 • uppföljning av kvalitetsdata och initiera förbättringar
 • ansvara för verkets instrumentstandard (utgående från processkrav)
 • bistå med råd och utredning i samband med driftstörning
 • bistå med råd i projekt och utredningar gällande instrumentering och försökplanering mm
 • svara för det dagliga rutinarbetet med provtagning, provadministration, validering och analyser (fysikaliska, -kemiska- och mikrobiologiska parametrar) samt inrapportering till labbdatasystemet.
 • delta i bedömning och rapportering av data
 • delta i kvalitetssäkring av driftanalyser
 • vara en viktig del i länken till driften i frågor som rör instrumentering, provtagning och driftsanalyser
 • delta i relevanta nätverk inom instrumentering och laboratorieverksamhet
Utbildning och erfarenhet

Vi ser gärna att du har högskoleexamen 120-240 poäng inom kemi, kemiteknik eller motsvarande kunskap och 2-3 års erfarenhet av provtagning, instrumentering och labbanalyser. Erfarenhet från arbete på laboratorium och kunskap i analysmetoder är ett krav. Har du erfarenhet av kvalitetsarbete såsom mätosäkerhetsberäkningar, standard-/kalibreringskurvor är det meriterande. Goda kunskaper i statistik och Excel är önskvärt. Körkort B är ett krav. För att klara arbetet krävs att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

Du är teknisk, analytisk, noggrann, pedagogisk, har god samarbetsförmåga och ett driv att förbättra laboratorieverksamheten både avseende arbetsrutiner i driftlabbet och processlinje Vi ser även att du har ett nyfiket sinne, har positiv inställning i samband med att vi bygger ut och ett intresse att vilja driva analysteknikutvärdering och implementering av nya analysinstrument.

Dina frågor

För ytterligare information om tjänsten kontaktar du sektionschef Camilla Westerholm på 08-522 134 18 Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision och Saco når du via Kundtjänst på 08-522 120 00.

Din ansökan

Du söker tjänsten via denna länk och senast den 30 oktober 2020 vill vi ha din ansökan. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande under rekryteringsprocessen.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Vi har redan gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av andra rekryteringssajter, annons och mediesäljare.
Mer info
Kontaktperson Ulf Dahlberg
Telefon 08-522 132 00
Område Stockholms stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.stockholmvatten.se
Sista ansökningsdag 30 okt 2020 (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Vi är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,4 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och ansvarar för stadens avfallshantering. Hos oss arbetar cirka 550 medarbetare inom en rad yrkesgrupper på olika avdelningar. Vatten- och avloppsdelen omfattar produktion och leverans av dricksvatten, att ta hand om och rena avloppsvatten, hantera dagvatten och ansvara för vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Verksamheten har funnits i mer än 150 år och bedrivs i en storstad som ständigt är i rörelse. Inflyttningstakten till Stockholmsregionen motsvarar två fullastade SL-bussar om dagen. Alla behöver ha tillgång till rent dricksvatten, fungerande avlopp och miljömässig avfallshantering. Det ställer höga krav på utveckling och infrastruktur, där vår verksamhet är en förutsättning för regionens tillväxt.