Nu söker vi dig som är beredd att ta ansvar för strategiska projekt!

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader,domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.

SFV har en bred byggprojektverksamhet i Sverige och utomlands. Vi bygger för den egna förvaltningen. Våra projekt spänner från mindre underhållsåtgärder till omfattande ombyggnader, från ny- och tillbyggnad till ombyggnad och kvalificerade restaurering. De flesta av våra projekt är komplexa i kravställningen och unika i sina program. Då projektverksamheten ökar bygger SFV nu upp en tydligare projektorganisation på Projekt -och specialistavdelningen.

Enheten för projektutveckling är en ny verksamhet inom avdelningen. Här samlar vi kompetens inom tidiga skeden, övergripande myndighetskontakter och även ansvaret för att utveckla projektägarrollen – byggherrens representant i det enskilda projektet. Vi arbetar nära vår förvaltningsorganisation med att definiera, styra och följa upp de krav som ställs från dem i projektverksamheten - från start till överlämnande.

Nu söker vi dig som kan ta på dig projektägarrollen och därmed vara leverensansvarig i det enskilda projektet. Du ska även vara delaktig i att stärka och bygga upp vår verksamhet vilket innebär breda kontakter såväl inom som utanför organisationen. Du kommer att komma in i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans med övriga enheter och fastighetsområden bidrar till att skapa innovativa och tydligt formulerade projekt som bidrar till en hållbar utveckling av fastighetsbeståndet.

Din roll

Som projektägare är du SFV:s ansvariga byggherrerepresentant inom projektet. Du är ordförande och beslutande i projektets styrgrupp och svarar för att tillse att projektet har de förutsättningar och resurser som krävs. Du medverkar i, och ansvarar för, att ta fram projektdefinition och intern beställning för att starta projektet. Du ansvar för att rapportera projektet till avdelningsdirektör/generaldirektör/styrelse samt för att säkra projektens framdrift. I din roll ingår de ansvar som åligger byggherren som arbetsmiljöansvar et cetera. Den operativa ledningen av projektet åligger projektledare eller projektchefer som i de flesta fall kommer från SFV:s egen organisation. Projektägarskapet kan omfatta större projekt men även ett samlat projektägarskap av flera projekt inom ett och samma fastighetsområde. I dina uppgifter ingår även att bidra till utveckling och projektsäkring genom uppdrag och rådgivning avseende projektstrategi inom organisationen.

Din profil

Vi söker någon med ledaregenskaper och med flerårig erfarenhet som ledare inom projekt och bygg- eller fastighetsverksamhet. Du ska ha kunnat uppvisa ett gott resultat i att styra eller leda komplexa byggprojekt med höga leverenskrav. Dina erfarenheter innefattar kunskap om olika former av konsult- och entreprenadupphandlingar samt förhandlingsvana i rollen som ombud eller likvärdigt.

Din utbildning bör vara som civilingenjör eller en liknande utbildningsbakgrund inom ekonomi, bygg eller fastighet alternativt motsvarande erfarenheter från yrkeslivet. Erfarenheter från den offentliga sidan och statlig förvaltning samt från en formell chefsroll är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person behöver vi någon som är trygg i sig själv och som kan lyssna in, avväga och fatta beslut i tuffa lägen utan att skapa stress eller konflikter.

Då dina kontaktytor och infallsvinklar kommer vara omfattande så behöver du som söker kunna samarbeta bra med andra och samtidigt kunna sköta arbetet på ett strukturerat och noggrant sätt. Projekten innefattar ofta komplexa problembilder och en mycket stor mängd information, vilket sätter krav på en viss analytisk kunskap.

Sista ansökningsdag är 2019-12-01 och urvalet kommer hanteras löpande. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med arbetspsykologiska tester.

Rekryteringen sker i samarbete med Upgraded People AB. Frågor om processen hänvisas till rekryteringskonsult Carl Isaksson på carl.i@upgraded.se alternativt 072-2198700. För frågor kring tjänsten går det bra att kontakta rekryterande chef Torun Hammar på 010-4787064.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.

Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning ska ske före anställning.

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som

mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.

Kontaktpersoner

Torun Hammar
Enhetschef
010-478 70 64
torun.hammar@sfv.se
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.sfv.se
Sista ansökningsdag 1 dec 2019 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vill du vara med och bidra till en hållbar värld där Statens fastighetsverk gör skillnad? Vi är cirka 400 engagerade och kompetenta kollegor som behöver bli fler för att lyckas med vårt unika uppdrag: att förvalta byggnader och miljöer som den svenska staten äger och som har eller har haft en väsentlig roll i Sveriges historia. Var med och förvalta natur och kultur mellan kust och fjäll, slott och koja. Hoppas att vi ses!