Process Safety Management Engineer

Process Safety Management Engineer

Company description:

WELCOME TO SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams is the largest paints and coatings company in the world. With $18 billion in sales, more than 4,100 stores, and 140 manufacturing and distribution centers worldwide. Our 60,000 employees across the globe are diverse, innovative and passionate. With a variety of rewarding and challenging opportunities, Sherwin-Williams is a great place to launch and grow a career. Find yours and join us today.

Job description:
 • Leder PSM arbetet på dem svenska siterna i Märsta, Bellö och Nässjö
 • Stöttar chefer och medarbetare med målsättningen att bygga en stark säkerhetskultur.
 • 40 % på golvet, 60 % kontor
 • Förståndare Brandfarlig vara Märsta och stötta föreståndarna i Nässjö och Bellö
 • I det dagliga arbetet ingår att initiera, samordna och följa upp processer och aktiviteter kopplat till Seveso och brandfarlig vara
 • Säkerställa att siternas samtliga PSM tillstånd och certifikat är implementerade och uppdaterade enligt gällande lagar och regler
 • Initiera och leda PSM relaterade projekt
 • Genomföra riskbedömningar, dokumentera och följa upp observationer
 • Genomföra inspektioner och leda arbetet vid revisioner med utgångspunkt från ISO 9001 och ISO 14001 samt SW Standards
 • Uppdatera chefer och medarbetare systematiskt om lagar och förordningar som påverkar verksamheten genom att tillhandahålla system, processer och verktyg
 • Sammanställa rapporter och data kring EHS-relaterade aktiviteter
 • Leda och delta vid rotorsaksanalyser vid eventuella incidenter
 • Löpande utforma och implementera åtgärdsplaner kopplat till genomförda riskbedömningar, där du får vara med och utbilda dina kollegor
 • Rapporterar till EHS Manager One Sweden och ingår i ett globalt nätverk med andra PSM Specialister inom koncernen där du och dina kollegor regelbundet utbyter kunskap och erfarenheter
Required profile:
 • Sammanställer rapporter och data kring PSM-relaterade aktiviteter
 • Löpande utforma och implementera åtgärdsplaner kopplat till genomförda riskbedömningar, där du får vara med och utbilda dina kollegor
 • PSM Koordinator One Sweden - Bellö, Märsta, Nässjö
 • Strukturerad, pedagogisk och relationsskapande så har du en bra utgångspunkt för att lyckas i ditt arbete.
 • Hos oss trivs du som ser förändringar som något positivt och som lockas av möjligheten att utvecklas i ett globalt företag.
 • I tjänsten ingår ~20% resa till våra övriga anläggningar i Sverige
What we offer:
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Produktionsledning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag Löpande (59 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

WELCOME TO SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams is the largest paints and coatings company in the world. With $18 billion in sales, more than 4,100 stores, and 140 manufacturing and distribution centers worldwide. Our 60,000 employees across the globe are diverse, innovative and passionate. With a variety of rewarding and challenging opportunities, Sherwin-Williams is a great place to launch and grow a career. Find yours and join us today.