Skatteansvarig / Head of Tax till Hemsö Fastighets AB

Skatteansvarig / Head of Tax till Hemsö Fastighets AB

Som Skatteansvarig kommer du ha det övergripande ansvaret för inkomstskatt, fastighetsskatt, moms och punktskatter inom koncernen. Du beräknar uppskjuten skatt samt analyserar aktuell skatt på koncernnivå. I rollen ingår också att se till att hålla verksamheten uppdaterad vad gäller lagar och regelverk för inkomstskatter och moms.

Din arbetsplats ligger i centralt i trevliga lokaler vid Humlegården hos en arbetsgivare med ett tydligt fokus på att attrahera och utveckla de bästa medarbetarna inom fastighetsbranschen. Du rapporterar till Ekonomichefen och har ett nära samarbete med Koncernredovisningsansvarig samt med Förvaltningen.

Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter
  • Optimera koncernens skattehantering i enlighet med av styrelsen fastslagen skattepolicy.
  • Ansvara för rapportering av redovisad skatt till ledningsgrupp, styrelse och i koncernens externa rapportering i enlighet med IFRS
  • Upprättande av kvartalsanalys av aktuell och uppskjuten skatt
  • Utveckla skatteanalysen i utfall och prognos
  • Bevaka skattefrågor vid bolags- och fastighetstransaktioner
  • Vid behov hålla internutbildningar i moms- och skattefrågor.
  • Ha samordningsansvar avseende momsfrågor, vara kontaktperson internt mot förvaltning och externt mot skatte- och momskonsulter
Din profil

Vi söker dig med en akademisk examen inom ekonomi och minst fem års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har skattekompetens inom inkomstskatt och moms likväl som koncernredovisningskompetens och kunskap om olika regelverk så som RFR2 och IFRS.

Du har en god numerisk analytisk förmåga, ser ekonomiska sammanhang och har lätt att dra affärsmässiga slutsatser. Du har en stark social förmåga, arbetar effektivt och kan driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt mot uppsatta mål. Du planerar och genomför dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt i rätt tid med hög kvalitet.

Om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Medarbetarna är viktiga för ett framgångsrikt Hemsö. Vi arbetar systematiskt med att attrahera och utveckla medarbetare för att vi ska ha rätt kompetens över tid. Hemsö blev som enda företag i fastighetsbranschen utsedd till ett av Sveriges bästa karriärföretag 2019 och har även fått utmärkelsen de tre tidigare åren.

Ansökan

I denna rekrytering har Hemsö valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på 070-471 59 14. Vi intervjuar löpande så ansök gärna så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Titel: Skatteansvarig
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Ekonomi, Skatt
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 15 feb 2020 (18 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

SJR är specialiserat på rekrytering och konsultverksamhet inom ekonomi, bank och finans samt karriärvägledning vid omstruktureringar. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang.