Portfolio Manager till Första AP-fondens Ränte- och valutaenhet

Portfolio Manager till Första AP-fondens Ränte- och valutaenhetOm Första AP-fonden

Första AP-fonden är en av buffertfonderna i det allmänna pensionssystemet och förvaltade vid halvårsskiftet 2021 ett kapital på 432 miljarder kronor. Första AP-fondens uppdrag är att, med väl avvägda finansiella risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Fonden har en global inriktning med riskexponering mot aktier, obligationer, alternativa tillgångar och valutor. Tillgångarna förvaltas såväl internt som genom externa mandat. Första AP-fonden investerar långsiktigt och hållbart samt agerar ansvarsfullt som ägare.

Om Ränte-och valutaenheten

Enheten ansvarar för förvaltningen av fondens räntebärande tillgångar inom segmentet Investment grade. Storleken på portföljen uppgår i dagsläget till drygt 100 miljarder kronor vilka är placerade i nominella stats-, bostads- och företagsobligationer samt realränteobligationer. Den övervägande delen av portföljen är investerad i obligationer emitterade av länder och företag inom G7 samt Sverige. Inom ramen för ränteförvaltningen finns även arbetet med hållbarhet vilket är en viktig och integrerad del i enhetens och hela fondens verksamhet. Målsättningen med ränteförvaltningen är att över tid leverera en högre riskjusterad avkastning än den som uppnås av portföljens jämförelseindex.

Utöver ränteportföljen ansvarar enheten även för ett absolutavkastande valutamandat, där riskexponering primärt tas i G7-valutor.

Om tjänsten

Ränte- och valutaenheten består idag av tre personer och vi söker nu en fjärde medarbetare. Övergripande fokus för enhetens förvaltare ligger på att analysera och hantera ränteportföljens olika riskfaktorer och riskpremier med syftet att på bästa sätt skapa en önskad risk- och avkastningsprofil. Nu söker vi en ränteförvaltare som vill fortsätta att utvecklas och göra det tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. I rollen som förvaltare kommer du bland annat att:
  • ansvara för den aktiva förvaltningen av ett individuellt fokusområdes räntemandat
  • identifiera och analysera faktorer som kan påverka ränteutvecklingen för olika marknader på kort och medellång sikt
  • arbeta med portföljkonstruktion samt risk- och avkastningsanalys
  • vara en expert på ditt fokusområde och fungera som bollplank gentemot andra delar av förvaltningsorganisationen
  • vara en viktig del i gruppens fortsatta utvecklingsarbete inom hållbarhet
  • aktivt delta i samarbetsprojekt tillsammans med fondens övriga enheter
Din bakgrund

Vi söker dig som är civilekonom/-ingenjör med finansiell inriktning eller motsvarande och har minst 5 års erfarenhet av ränteförvaltning från exempelvis försäkringsbolag, hedgefond eller pensionsstiftelse. Du har hanterat en egen räntebärande portfölj med ansvar för såväl risk som avkastning.

Du har med fördel också erfarenhet av att arbeta med hållbarhet och känner att du gärna vill fördjupa dig inom detta område. Vidare är du väl förtrogen med räntemarknadens funktionssätt och dess interaktion med valutamarknaden, finans- och penningpolitik samt globala makrovariabler. Utöver detta ses erfarenhet av att handla krediter, valutor, repor och räntederivat som meriterande. Dina kunskaper i engelska är goda i såväl tal som skrift.

Personliga egenskaper

Du är prestationsinriktad, kreativ, nyfiken och har ett genuint intresse för finansiella marknader och dess underliggande drivkrafter. Du har god analytisk förmåga och är van att hantera stora mängder data och information. Då en stor del av arbetet är teambaserat är det viktigt att du trivs med att arbeta i grupp och verka för ett gemensamt gott resultat. Att vara lyhörd för andras analyser, men samtidigt kunna fatta egna beslut är viktigt liksom viljan och förmågan att bära risk. Första AP-fonden är en arbetsplats där ansvarstagande, respekt, öppenhet och samarbete värderas högt. Du som söker bör vara en person som delar dessa värderingar.

Ansökan
I denna rekrytering har Första AP-fonden valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på 070-4715914. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2021-09-26.
Notera att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post.

Varmt välkommen med din ansökan!
Mer info
Kontaktperson Sara Borgeström
Telefon 070 471 59 14
Område Stockholms stad
Yrkesroll Bank, Finans & Försäkring, Bank & Finans
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 1 nov 2021 (45 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

SJR är specialiserat på rekrytering och konsultverksamhet inom ekonomi, bank och finans samt karriärvägledning vid omstruktureringar. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang.