Säkerhetsspecialist, Group Physcial & Personnel Security, SEB Stockholm

Säkerhetsspecialist, Group Physcial & Personnel Security, SEB Stockholm

SEB Group Physcial & Personnel Security ansvarar för att skapa säkerhet och trygghet för kunder, besökare, medarbetare och banken som helhet. På koncernnivå ansvarar vi för kravställning, rådgivning och incidenthantering inom fysisk, person- och personalsäkerhet samt resesäkerhet. Vi är i en utvecklingsfas där vi strävar efter att strukturera och integrera säkerhetsarbetet i SEB:s hela verksamhet och utökar nu enheten med två medarbetare inom personsäkerhet, varav en junior. Organisatoriskt är vi placerade inom Financial Crime Prevention (FCP) enheten som är i en intensiv uppbyggnadsfas.

Om jobbet
I rollen som Säkerhetsspecialist med inriktning personsäkerhet är du en del av gruppen som arbetar med att identifiera, bedöma och hantera sårbarheter och risker för antagonistiska hot, deras avsikt och förmåga. Du kommer bedöma och reducera risker kring person, situation, evenemang och resor. I rollen kommer du att vara stödjande och rådgivande i personsäkerhetsfrågor för medarbetare i banken. Du kommer också att involveras i det övergripande säkerhetsarbetet på enheten.
I rollen ingår * att genomföra och rådge vid personsäkerhetssamtal* att förbereda, administrera och föredra underlag för beslut om personsäkerhetsåtgärder * att delta och leda utredningar av avvikelser * att planera och genomföra utbildningar och leda workshops * samverkan med interna och externa aktörer och representera verksamheten

Vem är du?
Du är en engagerad, professionell, strukturerad och kommunikativ person som är van att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Viktiga egenskaper är högt säkerhets- och sekretessmedvetande, integritet, lojalitet, social kompetens samt en väl utvecklad helhetssyn på personsäkerhet med fokus på trygghet. Du är en inkluderande och möjlighetsfokuserad personlighet som är generös med din kunskap.
Du kan strukturera och ta fram underlag relaterat till personsäkerhetsarbete, där instruktioner och processer är grunden. Dock ser du varje situation som unik och anpassar åtgärder utifrån person och situation. Du behöver därför vara lyhörd och coachande som person.
Du har * relevant utbildning på högskolenivå eller motsvarande verifierade kunskaper * flerårig dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete med personsäkerhetsfrågor inkl strukturerad inhämtning från öppna källor* genomfört workshops och utbildat i personsäkerhet * arbetat i en coachande och stöttande roll * mycket goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift Meriterande * Erfarenhet av att arbeta i en internationell verksamhet och/eller i näringslivet * Erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet* Erfarenhet av att arbeta med dataanalys relaterat till personsäkerhet Du kan * kombinera det förebyggande arbetet med att koordinera, prioritera och hantera uppkomna situationer * effektivt och med noggrannhet enligt tidplan producera och föredra beslutsunderlag på ett strukturerat och pedagogiskt sätt* bygga förtroende genom att skapa lugn även i pressade situationer * rådge på ett kommunikativt och målgruppsanpassat sätt * företräda och förtroendeingivande representera vår verksamhet i både intern och extern samverkan Inför din anställning kommer du att genomgå en utökad bakgrundskontroll och på sikt kan tjänsten komma placeras i säkerhetsklass. Tjänsten kan på sikt komma att omfattas av jour/beredskap. Läs mer om hur det är att jobba på SEB

www.sebgroup.com/career
På SEB är vi övertygade om att inkludering och mångfald är avgörande för att kunna bygga starka och bra team och för att vårt företag ska vara hållbart för framtiden. Vi strävar efter att ha en inkluderande och värderingsdriven kultur där vi alla känner oss uppskattade, respekterade och involverade oavsett bakgrund, erfarenhet, tro, kön, ålder eller varifrån vi kommer. Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du känner någon som vill bidra och utvecklas hos oss!

Välkommen med din ansökan och att jobba med mig och mina härliga medarbetare!
Bifoga ditt CV och ett personligt brev som beskriver dig själv och vad du kan bidra med både i den här rollen och på SEB. Då urvalet och intervjuer görs löpande, skicka gärna in din ansökan idag, och senast 20 maj 2022. Om du har frågor om rollen, vänligen kontakta Anna-Karin Jonsson, Head of Group Physical & Personnel Security på telefon anna-karin.jonsson@seb.
Since our start 160 years ago, SEB has been guided by a strong belief that entrepreneurial thinkers combined with innovative companies are needed to create a better world. We are here to enable them to achieve their ambitions and succeed in both good and difficult times. We are the business engine of the bank, providing the financial expertise our organizational and private customers rely on. We do so with focus on our customers' needs, commitment to quality and trust, and an entrepreneurial mindset to continually improve our services. Read more: https://sebgroup.com/
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Bank, Finans & Försäkring
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag Löpande (57 dagar kvar)