30 hp – Integration mellan ALM och PLM

30 hp – Integration mellan ALM och PLM

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund
På Scanias utvecklingsavdelning för automatiserade / självkörande fordon har man ett ansvar att garantera kvalitet och säkerhet för mjukvarufunktioner. För att kunna försäkra samhället att vi gör säkra fordon finns en kvalitetsstandard, ISO 26262. För att uppfylla denna standard måste OEM kunna påvisa kedjan från kundkrav, funktion och kvalitetstest som helhet.

I syfte att uppfylla denna standard har Scania Embedded Systems förvärvat systemet Polarion från Siemens PLM Solutions. Polarion är ett så kallat ALM system (Application Lifecycle Management) där Scania har för avsikt att dokumentera kedjan med fokus på krav (requirement management).

Hårdvaruutvecklingens dokumentation (CAD, simuleringar mm) kommer att hanteras i ett PLM system, 3DExperience från Dassault Systems.

Kraven på produkternas funktionalitet borde vara samma oavsett om de realiseras med hårdvara eller mjukvara. Är det möjligt att lägga alla krav oavsett om de avser hårdvara eller mjukvara i en miljö (ALM) och använda dem i en annan miljö (PLM)?

Mål
Undersök möjligheterna att integrera information mellan ALM och PLM miljö med avseende på kravhantering och föreslå teknisk lösning, inspirerad av eller baserad på, Services for Lifecycle Collaboration (OSLC).

Utred möjligheten att ha krav i förvaltning i en mjukvarumiljö som kan länkas och användas i en annan miljö, utan störning för slutanvändare.

Uppdragsbeskrivning
Arbetet kommer att bedrivas på Scania R&D i Södertälje på R&D Digital Office tillsammans med Smart Engineering Lab.
  • Inläsning på kravhantering, ALM, PLM och OSLC
  • Tester av integrationstekniker
  • Formulera en process för länkning av krav mellan ALM och PLM
  • Utveckla och demonstrera tillämpad lösning
  • Rapport
Utbildning/linje/inriktning
Utbildning: Data Science eller motsvarande
Meriterande kurser: Integration / Systemutveckling / Produktutveckling
Antal studerande: 2
Startdatum: Januari/februari 2019
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktperson och handledare
Kontaktperson: Jimmy Thiel, jimmy.thiel@scania.com
Handledare: Magnus Lidström

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 31 dec (43 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.