30 hp – Identifiera förbättringsområden som kan leda till optimal samverkan mellan konstruktörer...

30 hp – Identifiera förbättringsområden som kan leda till optimal samverkan mellan konstruktörer...

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Bakgrund

Gruppen ”Product Structure” befinner sig mitt i leveransflödet på den globala avdelningen för bussutveckling och ansvarar för Scanias busschassier och karosser. Vi är en dynamisk grupp med många kontaktytor som verkar både i och utanför Sverige. Avdelningen har verksamhet i Sverige, Brasilien, Indien, Polen och Finland.

Gruppens huvudsakliga ansvar är att initiera, skriva, ändra och distribuera Engineering Change Order (ECO), uppdatera artikeldatabas, skapa och förvalta konstruktionsstruktur och variantkoder, samarbeta med konstruktörerna på olika konstruktions avdelningar på R&D.

Befattningen konstruktör ansvarar för följande huvudsakliga områden bl.a. artikelkonstruktion, ritningsunderlag, underlag för provning, upprätta teknisk dokumentation såsom ECO, certifieringsunderlag, rekommendationer och andra viktiga dokument.

Vi ser att det finns potential till förbättring med avseende på kommunikation och samverkan mellan produktsamordnare och konstruktörer och det är utgångpunkten för detta exjobb.

Mål
  • Att identifiera och sammanställa förbättringsområden kan leda till optimal samverkan mellan konstruktörer och produktsamordnare (eliminera slöseri)
  • Att titta på vilka systemförändringar (t.ex. CATIA + OAS Eclipse/Prime) som behövs för att uppnå detta.
  • Att motivera och hitta medarbetarnas drivkrafter för samverkan
  • Att få effektivitet i organisationen
  • Att inte drunkna i administration
  • Att föreslå - dra slutsatser för förbättringar i dagligt arbete
Vad erbjuder vi

Utgångpunkten för ditt exjobb kommer att vara på gruppen produktsamordning. Det kommer att innefatta intervjuer och kontakter både inom gruppen och på andra avdelningar. Vi förutsätter att du undersöker våra och konstruktörernas behov och försöker att hitta eventuella förbättringsområden vad gäller samverkan. Detta ex-jobb kommer att ge dig en inblick i hur viktigt det är med rätt kommunikation och tvärfunktionalitet.

Dina förutsättningar

Vi söker dig som är strukturerad, driven och har lätt för att samarbeta. Du har ett stort intresse för kommunikation och även ett stort intresse för att utveckla processer och metoder. Du som person ger inte upp när du möter motgångar och du är inte rädd för att röra dig utanför din säkra sfär.

Utbildning/linje/inriktning

Civilingenjör eller motsvarande, maskinkonstruktion, innovationsledning och produktutveckling, industriell produktion.

Antal studerande: 1 eller 2

Startdatum för ex-jobbet: Q1 2019 (2019-01)

Beräknad tidsåtgång: en termin / 20 veckor

Kontaktpersoner
Mohammad Navazani, handledare, mohammad.navazani@scania.com, tel. nr: 08 553 50829


Daniel Bergquist, gruppchef RBAS, daniel.bergquist@scania.com, tel. nr: 08 553 85683
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 30 nov (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.