Gruppchef vid enheten för informationssäkerhet och signalskydd

Gruppchef vid enheten för informationssäkerhet och signalskydd

Har du lång erfarenhet som specialist inom informationssäkerhetsområdet och vana att leda? Vill du vara med och bidra till bevarandet av demokratin och skydda våra fri- och rättigheter? Sök då till Säkerhetspolisen som gruppchef vid enheten för informationssäkerhet och signalskydd.

Referensnummer: 2022-14348

Det här är ditt uppdrag
Som gruppchef kommer du leda och koordinera gruppens arbete och uppdrag och rapportera till enhetschefen. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och kommer vara delaktig i att utveckla, leda och följa upp informationssäkerhetsområdet inom myndigheten samt ansvara för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Du kommer att ha personalansvar och jobba aktivt för en god arbetsmiljö och skapa teamkänsla, motivation och engagemang i gruppen. Tillsammans med gruppen arbetar du för ständiga förbättringar och effektiviseringar och tillvaratar medarbetarnas kompetens och idéer för fortsatt utveckling.

Gruppen består av både handläggare och specialister som främst arbetar med rådgivning, metodutveckling, samverkan, kontroll och uppföljning. Utöver det handlägger gruppen även vissa typer av säkerhetsärenden och incidenter.

Du kommer ha ett tätt samarbete med kollegor och andra chefer från myndigheten, alla med olika perspektiv och uppdrag, för att bidra till konstruktiva lösningar som gynnar helheten. Tillsammans med övriga gruppchefer arbetar du aktivt utifrån verksamhetens kompetensutvecklingsplan. En del av ditt ansvar ligger i att upprätthålla och utveckla interna och externa kontakter och resor både inrikes och utrikes ingår i tjänsten.

De här kvalifikationerna söker vi hos dig
 • Flerårig erfarenhet som specialist inom informationssäkerhetsområdet.
 • Erfarenhet av direkt ledarskap
 • God kunskap och erfarenhet av arbete med informationsteknik och informationssäkerhet när det gäller lagstiftning, standarder, sårbarheter och skyddsåtgärder.
 • Erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete gällande styrning och ledning.
 • Examen på högskolenivå, alternativt motsvarande kompetens som bedöms likvärdig
 • Mycket god ledarskaps- och kommunikationsförmåga.
Det är även meriterande om du har:
 • Chefs- /ledarskapsutbildning på direkt nivå.
 • God teknikförståelse rörande IT och IT-arkitektur då arbetsuppgifterna till stor del består i att stödja IT-avdelningen, IT-arkitektur och samverka med IT-säkerhetsfunktionen.
 • Kunskap och erfarenhet av informationssäkerhet inom säkerhetsskyddsområdet.
 • Certifieringar som CISSP, CISA, CISM, CRISC
Det här är kollegan vi söker
För att trivas i rollen som gruppchef bör du ha:
 • Goda ledaregenskaper, initiativrik och se möjlighet i förändring samt kompetensen att få andra att växa.
 • Ett genuint intresse för säkerhetsfrågor och att lära nya saker.
 • Ett lösningsorienterat arbetssätt, lätt för att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat och en kultur som präglas av tillit, delaktighet och engagemang.
 • Förmåga att se den egna verksamheten som en del av helheten.
 • Flexibel med förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet.
Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss och du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

Så hjälper vi varandra att utvecklas
Som medarbetare förväntas du ta egna initiativ för att utvecklas inom ditt område. Du har nära kontakt med din chef för att diskutera din och vår gemensamma utveckling. Vilka behov har vi och i vilken riktning vill du utvecklas?

Kombinationen lagarbete och egen drivkraft ger dig en stabil bas för att gå vidare när du är mogen för det. Det är vår modell för att ligga i framkant och helst före i utvecklingen generellt.

Vi strävar efter balans mellan arbetet och livet utanför. Vi premierar hälsa och erbjuder träning på jobbet. Det ger dig energi och tid att utvecklas.

Anställningsvillkor och krav
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Du får statlig tjänstepension PA 16. Utöver det har Säkerhetspolisen ett lokalt avtal med en extra pension för våra anställda. Om du ska vara föräldraledig får du en extra föräldralön som totalt innebär 90 procent av din lön. I anställningsavtalet ingår även extra försäkring som ger ekonomiskt skydd för make, maka, registrerad partner, sambo och barn.

Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 84 18. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Så ansöker du
(Genom att klicka på länken dirigeras du till vårt ansökningsverktyg. Du kommer där att behöva ange en giltig e-postadress dit en länk till ansökan för tjänsten skickas)

Ansökan ska ha kommit in senast 2022-08-22.

Personuppgifterna du angivit i din ansökan behandlar vi enligt EU:s dataskyddsförordning.

Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.

I den här rekryteringen använder vi arbetspsykologiska tester.

Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Mer info