Två jurister till Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Två jurister till Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad är en intresseorganisation som representerar 23 svenska, nordiska och globala banker, investmentbanker och värdepappersföretag verksamma på den svenska värdepappersmarknaden. Föreningen som bildades år 1908 har som grundläggande uppgift att verka för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad. Verksamheten bygger till stor del på arbete som utförs inom ramen för ett femtiotal arbetsgrupper där medlemmarnas representanter hanterar och diskuterar frågor av vikt för svensk värdepappersmarknad.

En stor del av föreningens arbete relaterar till regleringar som har sitt upphov i Sverige eller på EU-nivå, men föreningen arbetar även med mer övergripande policyfrågor och kommer att öka kommunikationsinsatserna under 2021. Föreningen bedriver ett aktivt informationsarbete mot beslutsfattare och myndigheter i Sverige och inom EU, i det senare fallet ofta i samarbete med föreningens motsvarigheter i Norden och inom EU.

Föreningens arbete bedrivs till stor del på svenska, men information, kommunikation och diskussioner sker också i hög grad på engelska. Mer information om föreningen och dess verksamhet finns på www.svenskvardepappersmarknad.se.

Arbetsbeskrivning

Föreningens kansli består i dagsläget av 8 medarbetare, varav två jurister, två ekonomer, en civilingenjör med ekonomisk inriktning och två personer som ansvarar för föreningens administration och ekonomi. En av föreningens jurister har tidigare under året gått i pension och en av de kvarvarande kommer efter nyår att börja arbeta hos en av föreningens medlemmar, varför föreningen nu söker två nya medarbetare med juristbakgrund och ett mycket stort intresse för att arbeta med frågor relaterade till värdepappersmarknaden.

Föreningens nya medarbetare kommer att självständigt leda eller tillsammans med andra medarbetare hantera arbetsgrupper, tillsammans med medlemmarna besvara svenska och europeiska remisser, ansvara för rättsutredningar, delta i föreningens påverkansarbete, samt löpande informera medlemmarna om regelutvecklingen inom egna ansvarsområden.

Vilka exakta ansvarsområden föreningens nya medarbetare kommer att täcka kommer att diskuteras med VD och föreningens chefsjurist och kommer bland annat att bero av den nya medarbetarens kunskaper och tidigare erfarenheter. Föreningens verksamhet täcker ett stort område och vilka uppgifter medarbetarna arbetar med varierar över tid, beroende av vilka frågor som är intressanta för medlemmarna.

Bland de områden och frågor som föreningens jurister täcker finns bland annat frågor som rör aktie- och derivatmarknaden inkl. börsens regelverk, post-trade frågor inkl. frågor som rör Euroclear och VP-systemet, primärmarknaden inkl. prospekt, investerarskyddsregler, compliancefrågor, hållbarhetsfrågor, marknadsmissbruk, penningtvätt, avtals- och skatterätt samt branschens självreglering.

Många frågor som hanteras av föreningen rör reglering som helt eller till stor del beslutas på EU-nivå varför föreningens medarbetare vid sidan av goda kunskaper i engelska och i branschen använd terminologi även måste ha ett starkt intresse för processerna inom EU.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har svensk akademisk examen i juridik, gärna kompletterad med studier eller arbete i utlandet. Du bör ha minst 5 års relevant erfarenhet från svensk eller utländsk bank, värdepappersbolag, advokatbyrå, intresseorganisation, departement eller myndighet. Du har mycket stort intresse för värdepappersmarknadens funktion och regelutveckling såväl i Sverige som inom EU. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Du trivs med och är van vid att arbeta självständigt samt leda eller arbeta i grupp och i projektform.

För att känna dig hemma inom föreningen är det viktigt att du är prestigelös och flexibel, tycker om att arbeta i en mindre organisation, har god förmåga att arbeta tillsammans med andra och med flera saker parallellt. Du är mycket serviceinriktad och drivs av att ha många interna och externa kontakter, där du både lyssnar och kan dela med dig av information. Du kan skapa och underhålla goda och långsiktiga relationer såväl inom som utom föreningen. Du har integritet och gott omdöme samt är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Svensk Värdepappersmarknad med Ogunsen Executive Search. Urvalet av ansökningar sker löpande med målsättning att intervjuer sker under november/december 2020. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hendrik Dahlgren, Seniorkonsult 070-471 59 03 eller Christina Singelman, Researchkonsult 073-421 79 87.

Välkommen med din ansökan!
Mer info
Kontaktperson Hendrik Dahlgren
Telefon 070 471 59 03
Område Stockholms stad
Yrkesroll Juridik, Bolagsjurist
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 26 dec 2020 (25 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Ogunsen Executive Search rekryterar framtidens ledare och talanger på högsta nivå - människor som på riktigt gör skillnad i krävande miljöer. Vår vision är att genomföra rekryteringar som får företag och människor att växa och utvecklas.

Ogunsen Executive Search är en del av koncernen SJR in Scandinavia AB (publ) noterat på First North.

Adress: Humlegårdsgatan 20, 4tr. 114 46 Stockholm

Telefon: 08-410 252 80