Lärare rehabiliteringsverksamhet Alviksstrandsskolan

Lärare rehabiliteringsverksamhet Alviksstrandsskolan

Alviksstrandsskolan

Alviksstrandsskolans rehabiliteringsverksamhet, Nytida, är en del av Karolinska Universitetssjukhusets vårdkedja för barn och ungdomar som drabbats av en förvärvad hjärnskada. Vi tar emot barn och ungdomar 3-18 år som pga trauma/olycka eller sjukdom (t.ex. hjärntumör, stroke, hjärninflammation) har drabbats av en förvärvad hjärnskada och bedöms vara i behov av en intensifierad rehabiliteringsperiod.

Verksamheten kan liknas vid en bro mellan sjukvården och skolan där insatserna syftar till att förbereda barnet/den unge för återgång till sin ordinära lärmiljö samt till en meningsfull och utvecklande vardag och fritid. Våra viktigaste uppgifter är att stödja eleven i träning för att återfå tidigare färdigheter, göra eleven medveten om sina resurser och på ett lustfyllt sätt skapa förutsättningar för och runt omkring eleven att utvecklas optimalt efter sin förvärvade hjärnskada.

Alviksstrandsskolan tar, i mån av utrymme, även emot barn och ungdomar från andra regioner och kommuner för rehabiliteringsinsatser, utredning och individuellt anpassade skol- och behandlingsuppdrag. Vi erbjuder också handledning/konsultation och utbildning.

Teamet

Vi arbetar i ett interprofessionellt team bestående av psykolog, specialpedagog, pedagog, logoped, arbetsterapeut och fysioterapeut. Något som genomsyrar arbetet på Alviksstrandsskolan är det kontinuerliga och nära samarbetet med övriga teammedlemmar för gemensamma strategier och anpassningar. Verksamhetschef och enhetschef är del i teamet utifrån sina grundprofessioner och utövar således ett mycket nära ledarskap.

Förutom teamsamarbete sker kontinuerlig samverkan med övrig vårdkedja, dvs neurorehabteamet på Karolinska Universitetssjukhuset, habilitering, Hjärnteamet barn och Hjärnskaderehabilitering unga vuxna. Vi samarbetar också frekvent med barnens hemförskolor/hemskolor samt vid behov med socialtjänst och BUP.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med barn med kognitiva utmaningar, uppskattar att arbeta i team samt är nyfiken på eller har erfarenhet av att arbeta med rehabilitering.

Som pedagog på Alviksstrandsskolan är en av dina huvudsakliga arbetsuppgifter att tillsammans med specialpedagog kartlägga, träna och stödja barnets inlärningsmässiga utveckling. Tillsammans med barnet och resten av teamet provar du ut och implementerar strategier för vidare inlärning och utveckling. För skolbarnen genomförs detta i första hand via undervisning i kärnämnena och för förskolebarnen med leken som utgångspunkt.

En annan viktig del av arbetet som pedagog på Alviksstrandsskolan är kontinuerlig kontakt med elevens hemförskola/skola i syfte att skapa en så trygg successiv återgång som möjligt, eller i vissa fall, till en alternativ lärmiljö. Som pedagog är du delaktig i att handleda skolpersonal och att, tillsammans med elevens hemskola/hemförskola, implementera och utvärdera extra anpassningar och särskilt stöd utifrån elevens behov och rehabiliteringsteamets samlade bedömningar. Vanligtvis är elevens rehabiliteringsperiod 20-30 veckor.

På Alviksstrandsskolan arbetar vi nära tillsammans i teamet varför du som pedagog även kommer att vara delaktig i barnens övriga rehabiliteringsinsatser. Du kommer tillsammans med övriga teammedlemmar vara delaktig i gruppaktiviteter (t.ex. motorisk och kognitiv träning samt utflykter) samt under vardagliga aktiviteter så som måltid, rast och avslappning.

Om dig

Ett grundläggande intresse för att arbeta direkt med barn och unga med funktionsvariation i olika åldrar är en förutsättning för att arbeta på Alviksstrandsskolan. Då vi arbetar nära varandra i teamet är god samarbetsförmåga, prestigelöshet och flexibilitet viktiga egenskaper för att du ska trivas. Utöver det är lyhördhet, humor, tålamod, kreativitet samt ett genuint engagemang viktiga egenskaper i såväl mötet med barnen/familjerna som med kollegor och samarbetspartners. Dina uppgifter som pedagog underlättas dessutom av att du är strukturerad, har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och har god analytisk förmåga på såväl organisations- som, grupp- och individnivå.

Kvalifikationer

- Lärarlegitimation

Övriga meriter:
  • Kunskap om och erfarenhet av arbete med barn och unga med kognitiva funktionsvariationer
  • Vana att arbeta i team
  • Erfarenhet av att arbeta med barn i olika åldrar
Övrigt

Anställningsform: Tills vidare, 75-100 % tjänstgöringsgrad. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning

Tillträdesdag: 2022-11-07 eller enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag: 2022-08-05

För mer information kontakta: verksamhetschef, leg psykolog Karin Tengelin, karin.tengelin@nytida.se (observera att det inte går att ansöka via email).

Facklig kontakt: Vision, Magnus Sällström, vision@ambea.se

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.

Vi ser fram emot din ansökan!

Om Nytida

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Det här får du hos oss:
  • Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
  • Förmånsportal med rabatter och förmåner
  • Coachande och stöttande chefer nära dig
  • En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
  • Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för personalen.

I rekrytering inom Nytida lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:

Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
Mer info
Kontaktperson Nytida AB
Telefon 08 578 700 00
Område Stockholms stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 5 aug 2022 (40 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Nytida provides support for children, young people and adults with lifelong disabilities and psychosocial problems. We offer residential care, day-care activities and individual, family and school support from approximately 400 units throughout Sweden. We aim to be the quality leader in all that we do and our vision is to make the world a better place, one person at a time. Our employees ensure quality of life and safety for every care receiver. Nytida is part of the Ambea group of companies. nytida.se