Master's Thesis - Smart design and production planning of floors in high-rise buildings

Master's Thesis - Smart design and production planning of floors in high-rise buildings

NCC ger dig som student möjlighet att göra ditt ex-jobb tillsammans med oss. Förutom att skriva om ett intressant ämne är ex-jobbet ett bra tillfälle att lära känna vår organisation, få värdefull erfarenhet och knyta kontakter för framtiden. Dessutom lär vi känna dig och du får visa vad du kan!


Background

NCC performs humidity measurements on casted concrete in order to predict the placement of flooring. These measurements generate a multitude of data. This data, together with external data, can be valuable for the design and the production process.

Purpose
The purpose is to identify the data available and the data needed in order to make valuable decision for NCC in the design and production of in-situ casted concrete in buildings.

Aim
The aim is to identify the Data-Information-Knowledge-Wisdom (DIKW) ladder for design and production of in-situ casted concrete in buildings and propose a development plan for making a valuable and effective process

Implementation
The implementation of this study will incorporate a knowledge search of the assessment process of humidity of in-situ casted concrete. This knowledge basis will be used for digitalizing the process making use and reuse of data generated in the design and assessment processes.

Credits (poäng): Master’s Thesis 30 hp

Location: Stockholm

Unit: NCC AB / Engineering & Sustainability

Supervisor: Fredrik Gränne, Mikael Kläth, Nilla Olsson, NCC Engineering & Sustainability

Contact: Fredric Gränne NCC Engineering & Sustainability, fredrik.granne@ncc.se

Deadline for application: 2019-11-25

Time-frame: Spring term 2020

Welcome with your application!
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Data & IT
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.ncc.se
Sista ansökningsdag 25 nov 2019 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 medarbetare. Med Norden som hemmamarknad är NCC aktiva inom värdekjedjan - utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror som används vid konstruktion och tillhandahåller beläggnings- och vägtjänster. NCC skapar framtida miljöer för arbete, boende och kommunikation baserad på en ansvarig byggverksamhet som leder till en hållbar interaktion mellan människor och miljö.