Examensarbete - Målkostnadsprojektering

Examensarbete - Målkostnadsprojektering

Examensarbete 15 hp - Målkostnadsprojektering

På avdelning Bostad Stockholm arbetar vi med bostadsprojekt - nyproduktion och renovering. Vi är involverade från tidiga skeden där projektet utformas och förutsättningar sätts fram till färdigställd byggnad.
Vi leder projekteringar där system- och bygghandling tas fram tillsammans med en konsultgrupp.

Hur styr vi mot en målkostnad i dag under projekteringsfasen? Hur påverkas våra processer och arbetssätt med ytterligare fokus på målkostnadsprojektering? Målet med arbetet är att vi får en tydligare bild av vart vi står idag och vad som krävs av våra processer för att få en träffsäker målkostnadsprojektering

Arbetet om innebär att
  • Analysera våra arbetssätt kring kostnadsramar och projektering genom att brett intervjua nyckelpersoner på avdelningen och systeravdelningar. Delta och studera arbetet i bla NCC Projektstudio*
  • Jämföra nuläge mot målsättning med ett effektivt arbetssätt för att säkra målkostnad fr tidigt skede till färdig bygghandling
  • Hur utvecklar vi processen målkostnadsprojektering ytterligare? Vad krävs?
* NCC Projektstudio, en arbetsmetod som har sin grund i Lean-filosofin, där respekt för individen och samarbete är grundläggande. Arbetsmetoden utgår ifrån att på bästa möjliga sätt utnyttja den gemensamma tiden som finns i ett projekt för planering och projektering. Det gör vi genom att i rätt tid samla alla kompetenser som behövs och planera projektet tillsammans.

Intresseanmälan
Ni är en eller två personer som gör arbetet tillsammans. Skicka in en varsin ansökan och skriv i er förslagsbeskrivning vem ni planerar att skriva tillsammans med. Urvalskriterierna kommer grunda sig på CV, personligt brev, betyg på hittills avslutade kurser och ett genomarbetat samt konkret förslag på din frågeställning (ca 0,5 - 1 A4). Glöm därför inte att bifoga dessa dokument i din ansökan.

Kontaktperson
Har du frågor om examensarbetet inom målkostnadsprojektering kan du kontakta Anna-Karin, Specialistchef avdelning Bostad Stockholm, anna-karin.croner@ncc.se. Urval görs löpande ansök dock senast den 6 januari 2020

Välkommen med din ansökan!
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Ekonomi, Bank, Finans & Försäkring
Typ av anställning Heltid, Examensarbete
Hemsida http://www.ncc.se
Sista ansökningsdag 27 dec 2019 (38 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 medarbetare. Med Norden som hemmamarknad är NCC aktiva inom värdekjedjan - utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror som används vid konstruktion och tillhandahåller beläggnings- och vägtjänster. NCC skapar framtida miljöer för arbete, boende och kommunikation baserad på en ansvarig byggverksamhet som leder till en hållbar interaktion mellan människor och miljö.