Vår nuvarande administrativa chef ska gå i pension. Vi söker därför en ny person som känner en utmaning i att genomföra och utveckla administrationen i nära samverkan med det övriga teamet.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, investerar i starka forskningsmiljöer som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem för en god livsmiljö och en miljöanpassad samhällsutveckling. Ur stiftelsekapitalet investerar vi ca 200 miljoner kronor årligen i forskning varav huvuddelen i stora tvärdisciplinära forskningsprogram och centrumbildningar. Som ekonomichef ansvar du för stiftelsens redovisning och bokslut, samt administration av kapitaltillgångarna. Ekonomichefen rapporterar direkt till vd.

Mistra har sitt kontor i centrala Stockholm där tio personer arbetar. Vår nuvarande administrativa chef ska gå i pension. Vi söker därför en ny person som känner en utmaning i att genomföra och utveckla administrationen i nära samverkan med det övriga teamet. Just nu har vi ett 20-tal forskningsprogram igång. Dessa rör områden som klimat, cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, livsmedelsförsörjning, naturresursförvaltning och kemikaliehantering.

Din profil

Vi söker dig som har relevant universitets-/högskoleutbildning med inriktning mot ekonomiadministration (civilekonom eller motsvarande). Tjänsten kräver flerårig erfarenhet av arbete med kvalificerad redovisning, ekonomistyrning samt strategiskt utvecklingsarbete med fokus på ekonomifrågor. Vi ser gärna att du har kunskap om offentlig upphandling och avtalsskrivning. Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning är meriterande. Vi värdesätter även erfarenhet av administration av kapitalförvaltning. Du har god vana att arbeta med relevanta IT-system.

Vi sätter stort värde på personliga egenskaper. Du gillar att jobba mot gemensamma mål tillsammans med en grupp av personer med olika kompetenser. Du är drivande, ansvarstagande, noggrann och prestigelös. Du är mån om att ekonomiadministrationen på Mistra fungerar väl. Du är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor och att tillsammans med övriga medarbetare på Mistra engagera dig i de program vi finansierar. Du ser fördelar med att arbeta i en liten organisation och med en hög grad av självständighet. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Ansvar och uppdrag

Tjänsten innebär ett ansvar för en stor bredd av administrativa, ekonomiska och juridiska arbetsuppgifter.

Kansliets ekonomiarbete:
 • Leda kansliets arbete med budget, löpande redovisning, uppföljning, bokslut samt årsredovisning.
 • Delta i och bidra med ekonomiredovisning vid Stiftelsens styrelsemöten.
 • Ansvara för kontinuerlig utveckling av kansliets administrativa processer, system och rutiner så att de är ändamålsenliga, effektiva och dokumenterade samt uppfyller de krav som ställs på verksamheten och möjliggör en god intern styrning och kontroll.
 • Handleda och stödja övriga medarbetare på kansliet avseende ekonomiadministration, exempelvis vid upphandlingar och avtalsskrivande.
Kapitalförvaltning:
 • I nära samarbete med vd ansvara för administrationen av stiftelsens kapitalförvaltning genom att delta i mötena med Stiftelsens kapitalförvaltningskommitté samt verkställa kommitténs beslut.
Mistras forskningssatsningar:
 • I nära samverkan med programansvariga på kansliet ansvara för att hantera de ekonomiadministrativa frågorna som rör Mistras forskningssatsningar.
 • Utveckla samverkan med administrativt ansvariga i forskningsprogrammen för att effektivisera och löpande förbättra Mistras rutiner.
 • Säkerställa att ekonomisk revision av Mistras forskningsprogram genomförs.
 • Företräda stiftelsen i nätverk och samarbetsprojekt med andra forskningsfinansiärer och organisationer med syfte att följa utvecklingen inom forskningsadministration och ekonomi.
Din ansökan vill vi ha senast den 20 augusti. Ansökan i PDF-format ska omfatta ett personligt brev samt CV. Märk din ansökan "Mistra ekonomichef" och skicka den till mail@mistra.org.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av stiftelsens vd Anna Jöborn, telefon: 08 – 7911024 eller anna.joborn@mistra.org

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare då vi redan har valt våra samarbetspartners i samband med denna rekrytering.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Ekonomi, Ekonomichef
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.mistra.org
Sista ansökningsdag 20 aug 2020 (38 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Årligen investerar Mistra omkring 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar där samarbeten sker mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan akademi och företag, myndigheter och andra aktörer.

Mistras investeringar har som mål att:
 • Skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass.
 • Lösa viktiga miljöproblem. Många miljöutmaningar är komplexa och nya lösningar kräver forskning av strategisk betydelse som kombinerar olika kunskaper och synsätt från en rad olika områden.
 • Stärka svensk konkurrenskraft. Företag, offentliga aktörer och andra användare ska utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som bidrar till sysselsättning.
 • Vara värdefulla för användare.
Resultaten ska bidra till arbetet för en hållbar utveckling. För att forskningen ska komma till praktisk användning är användare och andra nyckelpersoner delaktiga i forskningen.

Mistra arbetar även för att stiftelsens kapitalförvaltning ska vara en förebild inom hållbara investeringar.