Enhetschef för stipendier och bidrag vid Konstnärsnämnden

Enhetschef för stipendier och bidrag vid Konstnärsnämnden

Är du intresserad av att leda, utveckla och samordna vårt arbete med stipendier och bidrag? Skicka då din ansökan redan idag. Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten

I rollen som Enhetschef ansvarar och leder du enhetens arbete och driver både strategiska och operativa frågor för enheten. Du sätter mål, budgeterar, planerar, koordinerar och följer upp arbetet tillsammans med dina medarbetare. Som enhetschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
 • Ansvar för att leda, utveckla, samordna, följa upp och utvärdera enhetens arbetsuppgifter inom givna ramar
 • Ansvar för enhetens handlingsplan, budget och administration samt samordning av myndighetens bidragsgivningar
 • Ansvarar för uppföljning och avrapportering av enhetens arbete till myndighetens direktör
 • Ansvar för samverkan mellan och utveckling av de internationella programmen inom enheten
 • Företräda myndigheten i utåtriktad verksamhet
 • Driver och medverkar i myndighetens förändringsarbete
 • Ta fram underlag till styrelsen
 • Andra myndighetsövergripande arbetsuppgifter
Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom myndigheten

Vem är du?

Vi söker dig som trivs i rollen som ledare, är bra på att se helheten, har god samarbetsförmåga och mod att agera efter egen övertygelse.

Du som söker har följande kvalifikationer:
 • Högskoleutbildning (motsvarande minst tre år gärna med humanistisk-, kulturvetenskaplig-, ekonomisk-samhällsvetenskaplig-, juridisk inriktning eller motsvarande kompetens som vi bedömer som likvärdig)
 • Dokumenterad ledarerfarenhet
 • Erfarenhet av ledande befattning vid offentlig förvaltning
 • Flera års erfarenhet av att driva arbete med strategisk verksamhetsplanering, budget och årsredovisning
 • Genuint intresse av kultur- och konstnärspolitiska frågor och kunskap om förhållanden och utvecklingstendenser inom kulturområdet
 • God kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande är:
 • Erfarenhet av bidragsgivning inom kultursektorn och erfarenhet av digitalt ärendehanteringssystem
 • Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
 • Förtrogenhet med jämställdhets- och mångfaldsarbete
Personliga egenskaper:
 • Du är reflekterande, strategisk och analytisk
 • Du har mycket god förmåga att stödja andra och främjar samverkan
 • Du tar initiativ, är drivande och uppnår resultat
 • Du har god förmåga att tidvis arbeta och leverera i ett högt tempo
 • Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet
Om verksamheten

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom kultursektorn som tvärsektoriellt.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Ekonomi
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Poolia
Sista ansökningsdag 20 maj 2019 (24 dagar kvar)