Interimschef IT

Interimschef IT

För kunds räkning söker vi en IT-chef för ett interimsuppdrag from slutet av augusti - februari.
Bolaget är i en spännande utvecklingsfas och man går från funktion - till processtyrning med modern IT-miljö. Det finns en hög digital mognad och stort intresse för frågorna. Bolaget har drygt 300 medarbetare och omsätter ca 2 mdkr har en solid ekonomi och ambitiösa planer men behöver samtidigt utveckla förmågan att samplanera och synka resurser.

Som IT-chef planerar och leder du IT-enheten som består av 15 medarbetare, gruppchef och TL med syftet att utveckla och driva enhetens ansvarsområden i enlighet med bolagets vision och målsättningar. Uppdraget omfattar centrala och lokala IT-lösningar, datakommunikation och telefoni. Nära samarbete med övriga i bolagets ledarskap samt med strategiska resurser på avdelningen.

Du säkerställer att bolaget har de produktiva och driftsäkra IT-lösningar som bolaget behöver för att bedriva en effektiv, enhetlig och affärsmässig verksamhet. Därtill att bolagets IT-verksamhet följer de strategier, riktlinjer samt lagar och förordningar som är tillämpliga utifrån den offentliga miljö bolaget verkar inom.

IT-chefen har det övergripande informationssäkerhetsansvaret och ingår i bolagets krisberedskapsorganisation samt samarbetar med säkerhetschefen i frågor gällande informationssäkerhet och krisberedskap.

IT-chefen ska agera drivande för ett mycket gott samarbete mellan verksamhet och IT i syfte att uppnå målsättningar uppställda i verksamhetsplaner, förvaltningsplaner och projektplaner. Det omfattar även att bidra till bolagets portföljstyrning av projekt i syfte att säkerställa resurser och tillhandahålla underlag för beslut och prioriteringar.

IT-chefen ska agera proaktivt och strategiskt för att identifiera framtida behov och ta initiativ till förbättringsåtgärder och nya projekt.

Din erfarenhet:
Vi värdesätter goda ledaregenskaper med minst fem års erfarenhet som IT-chef.

God kännedom om lagar, bestämmelser och standarder inom IT och inom offentlig verksamhet är av vikt.

Utbildning/Erfarenhet:
Systemvetare, datalog, dataingenjör eller annan motsvarande relevant eftergymnasial utbildning.

Personliga egenskaper:
Dina personliga egenskaper präglas av att du skapar bra samarbete både internt och externt. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Som ledare skapar du engagemang och har ett prestigelöst förhållningssätt. Ger förutsättningar för nytänkande som också skapar innovation vilket ger kunderna den utveckling som skapar nytta.

Vi vill självklart komma i kontakt med dig, blir du intresserad - hör gärna av dig så berättar vi mer! En liten brasklapp - det är semestertider så mejla eller skicka ett sms så återkommer vi!

För frågor kontakta/sms:a Signposts rekryteringskonsulter Stina Nord 073-654 52 57 eller Fredrika Schartau 070-510 71 30.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Data & IT, IT-Chef
Typ av anställning Heltid, Vikariat
Sista ansökningsdag 24 aug 2022 (13 dagar kvar)