Controller till stor koncern

Controller till stor koncern

Följande gäller för varumärkena Com Hem och Boxer och för följande konsument tjänster; Bredband, fasttelefoni och mobiltelefoni
 • Förvalta, utveckla och driva budget- och prognosprocessen
 • Fungerar som rådgivare och bollplank åt linjecheferna vad gäller strategi, målsättningar, förbättringsåtgärder, risker, möjligheter och styrparametrar
 • Säkerställa att relevant uppföljning görs av affärsområdet vad gäller intäkter, lönsamhet och övriga KPI:er och att utfall som eventuellt avviker mot budget/prognos förklaras på ett pedagogiskt och systematiskt sätt
 • Säkerställa att prognoser lagda av affärsområdet är realistiska och att vid eventuella negativa avvikelser från plan säkerställa att aktivitetsplaner upprättas för att nå lagd prognos
 • Utveckla och förvalta internrapportering till respektive affärsområdeschef
 • Ad-hoc analyser till affärsområdesansvarig och management för beslutsstöd
Ansvar
 • Förvalta, utveckla och driva prognos- och budgetprocessen för affärsområdena
 • Säkerställer att långsiktiga strategi/målsättningar och närmaste tidens aktivitetsplaner/ målsättningar är i linje med koncernens
 • Fungerar som rådgivare och bollplank åt ansvarsområdet vad gäller strategi, målsättningar, förbättringsåtgärder, risker, möjligheter och styrparametrar
 • Säkerställa ett proaktivt arbetsätt för att i möjligaste mån förutse framtida utveckling
Kravprofil
 • Civilekonom eller motsvarande eftergyminsal utbildning
 • Business controller/management konsult eller liknande
 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom business controlling
 • Mycket goda kunskaper i Microsoft Excel
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
 • Analytisk, ifrågasättande, drivande och prestigelös
 • Meriterande med en bred erfarenhet från olika affärs-analys system
Observera att detta är en 6mån konsultuppdrag.

Välkommen med din ansökan
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Ekonomi, Controller
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 24 nov 2019 (2 dagar kvar)