Konsulter sökes för analys och utvärdering

Konsulter sökes för analys och utvärdering

Faugert & Co Utvärdering söker nya medarbetare för tillträde under hösten 2018/vintern 2019. Vi erbjuder en stimulerande och lärande arbetsmiljö tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.
Vi söker konsulter med olika bakgrund:
  • Dig som är nyligen examinerad från universitet/högskola, helst med masterexamen, och har något års yrkeserfarenhet.
  • Dig som har en doktorsexamen inom ett för vår verksamhet relevant område.
  • Dig som har några års yrkeserfarenhet av utvärdering eller kvalificerad utredning inom någon del av kunskapstriangeln (med eller utan doktorsexamen), och är väl förtrogen med analys av såväl kvalitativa som kvantitativa data.

Oavsett bakgrund så är följande punkter en vägledning till vilken slags profil och vilka erfarenheter som vi värderar:
  • Utvärdering eller kvalificerad utredning inom någon del av kunskapstriangeln
  • Sakområdena högre utbildning, hälsa eller green economy
  • Kvantitativ (och gärna ekonometrisk) analys, i kombination med intresse för kvalitativa studier och analyser
  • IT-frågor, inklusive Big Data och möjligheter att använda sociala medier i datainsamlingssyfte (exv. web scraping)
  • Internationellt samarbete, i första hand med nordiska aktörer inom kunskapstriangeln
  • Talar och skriver norska eller finska flytande

Vi söker dig som är kunnig och engagerad inom vårt verksamhetsområde, trivs med att arbeta både enskilt och i grupp, emellanåt tillsammans med kollegor i andra länder. Du är mycket kvalitetsmedveten och lyhörd för kundönskemål och -förväntningar, och känner dig tillfreds med att arbeta enligt givna tidplaner och budgetramar. Din skrivna svenska och engelska är felfri och läsvärd, och du uttrycker dig muntligen helt obesvärat på båda språken. Har du norska som modersmål är kraven på kunskaper i svenska mindre strikta.

Som regel erbjuder varje uppdrag stora möjligheter att bygga upp allt mer ingående insikter inom våra verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna och sakfrågorna är varierande, och vi strävar efter att ständigt vidareutveckla arbetssätt och metoder för datainsamling och analys. Arbetstider och -former är fria, och vår administration är ändamålsenlig och slimmad.

För mer information kontakta vice VD Göran Melin (goran.melin@faugert.se, 08-55 11 81 04). Välkommen med din ansökan och CV till Göran senast 2018-10-14.
Mer info
Kontaktperson Göran Melin
Telefon 08 55 11 81 04
Email Mejla Göran Melin
Område Stockholms stad
Yrkesroll Data & IT, Administration
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.technopolis-group.com/sv/kontor/stockholm
Sista ansökningsdag 14 okt (24 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Faugert & Co Utvärdering genomför utvärderingar och analyser inom kunskapstriangeln, alltså forskning och utveckling, innovation och högre utbildning. Vi levererar underlag som används för policyutveckling och beslutsfattande inom svenska och utländska myndigheter och andra organisationer som är verksamma inom kunskapstriangeln. Många av våra uppdrag handlar om samverkan mellan näringsliv och universitet, högskolor och forskningsinstitut. Våra huvudsakliga marknader är Sverige och Norge, men vi verkar också i andra länder i Europa och på EU-nivå. Våra konsulter har blandad utbildningsbakgrund inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, samt humaniora. Flera är forskarutbildade. Se vidare www.technopolis-group.com/sv/kontor/stockholm/.

Faugert & Co Utvärdering är ett bolag inom Technopolis Group – Europas största privata företag specialiserat på utvärdering och analys inom kunskapstriangeln. Gruppen har cirka 120 anställda vid kontor i åtta länder i Europa, samt vid ett kontor vardera i Afrika och Sydamerika. Det svenska bolaget samarbetar regelbundet inom gruppen i internationella projekt, ofta med EU-kommissionen som uppdragsgivare. Se vidare www.technopolis-group.com.