Biträdande chef för Nationellt Cybersäkerhetscenter

Biträdande chef för Nationellt Cybersäkerhetscenter

Vill du vara med i arbetet att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot? Centret är inrättat av Försvarets Radioanstalt, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarsmakten, i samverkan med Försvarets materielverk, Polisen samt Post- och telestyrelsen. Centret leds av en centerchef som nu söker en person till rollen som biträdande centerchef att tillsammans med denne leda verksamheten i utvecklingen av bland annat centrets incidentkoordinering, lägesbildsarbete och privat-offentliga samverkan.

Ditt uppdrag
Nationellt cybersäkerhetscenter har till uppdrag att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige samt minska sårbarheterna från cyberattacker. Tillsammans med centerchefen är du som biträdande chef för Nationellt cybersäkerhetscentrum leveransansvarig gentemot de fyra myndigheterna som fått regeringens uppdrag att inrätta centret.

Du kommer att tillsammans med centerchefen planera och leda det dagliga arbetet och samverka i förändringsarbetet för att utveckla och anpassa centrets arbetssätt i önskad riktning. I arbetet igår också att utveckla administrationen, metoder och processer. Då centret är i pågående utveckling med många intressenter ställs höga krav på flexibilitet och förmåga att arbeta i ständig förändring.

I arbetet kommer du att samverka med chefer och medarbetare för de ingående myndigheterna. Du kommer att vara centerchefens ersättare i frågor som rör personal- och budgetfrågor och kommer också att vara del i centrets kansli.

Du kan
Vi söker dig som har en akademisk examen inom statsvetenskap, juridik, ekonomi eller teknik, alternativt har du förvärvat motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet. Du har också chefserfarenhet från en svensk myndighet samt erfarenhet av indirekt ledarskap.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av cybersäkerhetsområdet, underrättelsearbete samt säkerhetskänslig verksamhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet från arbete i regeringskansliet eller den privata sektorn kopplat till cybersäkerhet.

I övrigt ska du ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Du är
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du är ansvarstagande, strukturerad, diplomatisk och kan bidra till att driva processer framåt. Då arbetet kräver samarbete mellan de olika myndigheterna krävs det att du har lätt att etablera och upprätthålla kontakter och relationer.

Om FRA
Som biträdande chef för Nationellt cybersäkerhetscenter är du formellt placerad vid FRA. FRA är en civil myndighet med ca 900 anställda som lyder under Försvarsdepartementet. Genom underrättelseverksamheten, där signalspaning bedrivs, ger FRA stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik på kort och lång sikt. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.

Vi erbjuder förtroendearbetstid och tror att frihet under ansvar och flexibilitet bidrar till balans mellan arbete och fritid och välmående personal. Vi värdesätter god hälsa hos våra medarbetare och erbjuder bland annat friskvård under arbetstid.

Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och förutsättningar till intern karriärrörlighet. Vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.

Mer information
Arbetsplatsen är belägen i Solna, ca 10 min promenad från Västra skogens tunnelbanestation. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-240 42 77. Fackliga företrädare nås på telefon 010-557 46 00.

Vi tar emot ansökningar via www.fra.se senast 2022-07-10.
Ange referensnummer 3457/22 i din ansökan.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.fra.se
Sista ansökningsdag 10 juli 2022 (15 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.

Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.