Teknisk chef Logistik

Teknisk chef Logistik

OBS! För fullständig annons, vänligen se www.mil.se

Är du erfaren inom teknisk design och vill vara med och utveckla Försvarsmaktens logistikarbete strategiskt nivå? Har du tidigare erfarenhet av arbete med teknisk tjänst eller inom förnödenhetsförsörjning? Motiveras du av en dynamisk roll där du får möjlighet att arbeta på koncernledningsnivå? Sök dig då till vår Logistikavdelning inom Resursproduktionseneheten på Högkvarteret.

Försvarsmakten och Högkvarteret söker dig som är redo för en intressant och utmanande tjänst som Teknisk chef Logistik, vid Resursplaneringsenheten (RPE). Vi söker en du som är intresserad av att arbeta med utveckling och förvaltning av den generiska materiel och utrustning som behövs för Försvarsmaktens förband. Aktuell materiel används i huvudsak av krigsförbanden men även inom annan verksamhet, t.ex. vid våra verkstäder. Arbetet sker i nära samarbete med Försvarsmaktens Tekniska direktör, Försvarets materielverk, TVK LOG (Tekniskt vidmakthållandekontor Logistik) och FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola).

Om enheten
Logistikavdelningen inom Resursproduktionsenheten ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp verksamheten under chefen för resursproduktionsenheten. Enheten är nyetablerad sedan årsskiftet som ett resultat av regeringens beslut om utökat ansvar för Försvarsmakten, t.ex. vad gäller teknisk design. Det finns därför stora möjligheter till att aktivt vara med i utvecklingen av verksamheten.

Det här är arbetsplatsen där vi samordnat utvecklar, anskaffar, vidmakthåller och avvecklar de resurser inom logistik som gör att förband kan produceras i den takt och med den förmåga som behövs. Vi genomför detta arbete tillsammans med de som ansvarar för annan materiel, infrastruktur, kommersiella frågor etc. för att skapa kompletta lösningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
 • säkerställa det tekniska designansvaret, dvs. att materielen är säker, användbar och uppfyller sina krav, för logistikmaterielen
 • vara en del av i Försvarsmaktens tekniska designledning
 • leda systemarbete, systemplanering och samordning för tekniska funktionskedjor och dess ingående tekniska inom logistikområdet samt mellan logistikområdet och övriga arenor.
 • leda systemsäkerhetsarbetet inom logistikområdet.
 • leda utarbetandet av försörjningsstrategier på alla nivåer inom logistikområdet.
 • säkerställa att erforderliga designregler samt designstyrande handlingsregler inom logistikområdet utarbetas och fastställs.
 • fastställa Logistiksystems produktkatalog.
 • säkerställa att ändringstjänst inom tilldelat ansvarsområde drivs i strukturerad form.
Kvalifikationer
 • Har sannolikt en civil-/ högskolexamen alternativt en bakgrund som teknisk officer i Försvarsmakten.
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens logistik- och materielförsörjningsprocesser.
 • God kunskap om system och produkter inom logistik området.
 • Kunskap om verksamhetsutveckling
 • Kunskap om, och erfarenhet av, ISO 15288 eller motsvarande relevant standarder
 • Kunskap om, samt utbildning inom, systemsäkerhet.
 • Kunskap om, samt erfarenhet av, informationssäkerhetsarbete.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i både engelska och svenska.
Personliga egenskaper
Du behöver ha god förmåga att arbeta självständigt men också att samarbeta med andra och att ingå i olika arbetsgrupper. Det är väsentligt att du har en vilja att sätta dig in i och förstå verksamheten både inom ramen för Försvarsmakten och på detaljnivå. Upprätthållandet av goda relationer är av stor betydelse. Att vara Teknisk chef Logistik innebär att du behöver ha en hög arbetskapacitet och en god förmåga att arbeta självständigt. För att lyckas och trivas behöver du vara både strukturerad och noggrann samt med förmåga att arbeta på både kort och lång sikt. God organisationsförmåga med förmåga att leda och samordna är också egenskaper som kommer att underlätta ditt arbete.

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-31. Din ansökan bör innehålla CV och ansökningsbrev.
I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Transport & Logistik, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 31 jan 2020 (5 dagar kvar)